Legal Women Spring Session bij ABN AMRO

Op 28 februari jl. was er weer een bijeenkomst van Legal Women en dan nog wel in het prachtig verbouwde ABN AMRO aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam.

Met veel enthousiasme werd deze bijeenkomst ontvangen, binnen een week hadden zich 117 dames aangemeld. Een mooi gemêleerd vrouwelijk gezelschap met private practice en bedrijfsleven gelijkelijk verdeeld, datzelfde geldt voor jonge en ervaren juristen. Het gaat goed met Legal Women, de linkedingroep telt nu 1900 vrouwelijke juristen. Naast de Legal Woman of The Year verkiezing wil het platform nu ook gaan starten met een mentorproject waarbij jonge vrouwelijke juristen worden gekoppeld aan zeer ervaren vrouwelijke juristen van andere kantoren en bedrijven. Een en ander op verzoek van één jonge advocate, die daarvoor een mail schreef. Na enig onderzoek bleek dat veel jonge vrouwelijke juristen vragen hebben over het combineren van moederschap met werk, over hun carrièrepad en over politiek in de diverse organisaties. Door middel van het project kunnen zij enerzijds hun vragen bespreken en kunnen anderzijds de meer senior juristen hun ervaringen delen. Kantoren en bedrijven die willen meedoen met het project, kunnen zich melden via info@legalwomen.nl.

Op het programma voor de bijeenkomst stond een lezing van Legal Women of The Year, Hanneke Dorsman. Per 1 maart jl. is Hanneke overigens benoemd tot Head Legal bij ABN AMRO. Hanneke sprak over de overname en de splitsing van ABN AMRO, die zij met haar team heeft begeleid. De splitsing was een novum en tot dusver een unicum in de bankenwereld. Gezien de ontwikkelingen rond SNS bank overigens weer helemaal actueel.

Na de interessante lezing volgde natuurlijk de borrel, waarbij de dames de opdracht kregen vooral veel gebruik maken van de mogelijkheid om onderling te netwerken.

Over de lezing van Hanneke Dorsman:

Hanneke zette eerst kort nog even de historie uiteen. Het begon allemaal in 2007 met een brief van hedge fund TCI die voorstelde de bank op te splitsen. Ondertussen waren er plannen om de bank te laten fuseren. In eerste instantie met ING, toen dat niet bleek te lukken met Barclays. In april 2007 kwamen RBS, Santander en Fortis met een brief aan Groenink dat dit consortium ABN over wilde nemen en bereid was meer te betalen dan Barclays. Op 17 april van datzelfde jaar besloot ABN haar dochter LaSalle te verkopen aan Bank of America.. Zonder LaSalle verwachtte de bank dat het Consortium geen interesse meer zou hebben, het tegendeel bleek echter het geval. De aandeelhouders van Fortis stemden met overgrote meerderheid in met de overname. Ook Brussel ging akkoord met de overname, mits dochter HBU zou worden verkocht met een aantal kantoren van ABN AMRO. De overname door het Consortium werd een feit. In 2007 begon de crisis en in de loop van 2008 ging het slecht met Fortis. De Nederlandse Staat nationaliseerde de Nederlandse tak van Fortis met daarin ABN AMRO., Er werd een nieuwe ABN AMRO BankNV opgericht, later volgde een splitsing en de fusie met FBN. Santander was alleen geïnteresseerd in Italië en Brazilië, middels een aandelenoverdracht werd die overgang gerealiseerd. Restte nog de splitsing van RBS. Het beschrijven van de assets die mee over zouden gaan was ongelooflijk veel werk, alles moest worden beschreven: cliënten, personeel, onroerende zaken, IT en roerende zaken. Het grootste probleem van de splitsing bleek artikel 2: 334t: twee vennootschappen blijven na splitsing over en weer aansprakelijk voor elkaars schulden op het moment van splitsing (tot Eigen Vermogen). Hierover is driekwart jaar nagedacht en met RBS onderhandeld.

Er was veel werk op het gebied van regulatory, want er moesten nieuwe licenties komen in Azië/US/Botswana en de assets in buitenlandse branches moesten via locaal recht worden overgedragen. Er moesten nieuwe aansluitingen komen voor Swift, Euroclear, Euronext, EBA, BKR, Kifid etc.

Een specifieke bankenvraag die speelde was of bestaande zekerheden konden worden gebruikt.. Men besloot aanvankelijk ingeval van nieuwe kredieten na de splitsing nieuwe zekerheden te vestigen.,.Enige tijd na de splitsing is na overleg met DNB en een aantal advocatenkantoren het hervestigen van zekerheden stopgezet. Een ander probleem was de 403 verklaringen, kan je aansprakelijkheid afsplitsen? Ook deze vraag werd positief beantwoord. Er werd een voorstel tot splitsing gedeponeerd en een kleine aankondiging in dagbladen geplaatst, wederom geen verzet. In juli 2010 zijn ABN AMRO en Fortis gefuseerd. Hanneke eindigt haar lezing met de opmerking dat zij er steeds vanuit is gegaan dat een dergelijke splitsing van een bank nooit meer aan de orde zou zijn. Echter, toekomstige regelgeving maakt de mogelijkheid van opsplitsing van banken toch weer actueel.

 • Bekijk hier de foto impressie van het Legal Women Spring Session (25 foto's). • Voor wie ben jij een rolmodel?

  7 maart 2019

  Informatie
  -
  Aanmelden voor de bijeenkomst


  Legal Woman of the Year:


  Machteld de Monchy  Legal Woman, Upcoming Talent:


  Fleur Potter  foto: Robin Griffin

  Foto's