Legal Woman of the year 2013

Monika Chao Duivis winnares Legal Woman Of The Year 2013!

21 November 2013

19:00

ABN AMRO
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Winnares Legal Woman of the Year 2013

prof. mr. dr. Monika Chao Duivis
Functie: Hoogleraar Bouwrecht
Organisatie: TU Delft

Monika Chao Duivis heeft de verkiezing Legal Woman Of The Year 2013 gewonnen. Monika is directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar Bouwrecht aan de TU Delft. Haar verkiezing werd woensdagavond 4 december bekendgemaakt tijdens het event van Legal Women op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam.

Monika werd door de jury gekozen uit drie finalisten die de meeste stemmen hadden verkregen. Naast een hoog inhoudelijk niveau, een academische link, maatschappelijke betrokkenheid en nevenactiviteiten gaf voor de jury de doorslag dat Monika zich als vrouw succesvol beweegt in een mannenwereld (bouwrecht aan de Technische Universiteit).

Eén van de motivaties voor nominatie:

‘Monika is doortastend en scherp. Zowel in haar functie van directeur als in die van hoogleraar voldoet Monika aan veel criteria die aan de legal woman voor 2013 worden gesteld. Zij leidt het Instituut Bouwrecht aan de TU Delft op een vriendelijke maar doortastende manier waarbij open gestaan wordt voor human resource aspecten. Haar visie op de bouwwereld uit zich in zowel de publicaties van het Instituut als de door het Instituut georganiseerde studiebijeenkomsten, actualiteiten, colleges en cursussen. Zij neemt als deskundige deel aan belangrijk privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke ontwikkelingen in de bouw door middel van daartoe georganiseerde commissies of anderszins. Zij publiceert ook zelfstandig belangrijke bijdragen ter uitoefening van het bouwrecht in zijn vele aspecten. Zij laat haar studenten op een positieve wijze kennismaken met het bouwrecht. Onderstreept het belang van de kennis daarvan voor hun beroepsuitoefening bijvoorbeeld als architect. Om deze functies op niveau te kunnen uitoefenen is een maatschappelijke betrokkenheid van belang en noodzakelijk. Zonder visie op de ontwikkeling van economie en markt is het leveren van bruikbare tools en ontwikkelingen op het vakgebied van de bouw onmogelijk.’

CV van Monika Chao Duivis

Loopbaan
2004 – heden: Hoogleraar Bouwrecht, TU
Opleiding
1980 – 1984: Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden
1996: PHD; Dwaling bij de totstandkoming van de overeenkomst, een onderzoek naar de eigenlijke en oneigenlijke dwaling.

Nevenfuncties
– Raadsheer plaatsvervanger Hof Den Haag
– Lid van de redactie van Tijdschrift voor Bouwrecht
– Lid Raad van Toezicht Vereniging voor Aanbestedingsrecht
– Lid van de editorial board van The International Construction Law Review
– Directeur Instituut voor Bouwrecht
– Secretaris van de Europese Vereniging voor Bouwrecht
– Voorzitter van het College van Beroep en Bezwaar van de Stichting Bouwkwaliteit
– Lid van de Raad van Arbitrage voor de Bouw
– Bestuur Architectuur Lokaal
– Lid van de Commissie van Aanbesteding Experts

Website TU Delft
Monika Chao-Duivis (1953) is sinds 2004 hoogleraar Bouwrecht aan de faculteit. Ze is gespecialiseerd in privaatrecht, waarbinnen ze zich vooral richt op contracten-, aanbestedings en aansprakelijkheidsrecht. Onderzoek naar de gevolgen van nieuwe Europese regelgeving is een van de aspecten waar ze zich op toelegt. Ook doet ze onderzoek naar relatief nieuwe contractvormen, zoals dbfm-contracten (design, build, finance and maintain), waarbij traditioneel verschillende rollen gecombineerd worden. Een aannemer die ook ontwerpt, of een bedrijf dat zowel ontwerp, uitvoering als beheer op zich neemt bijvoorbeeld. Hoewel deze contractvormen erg complex zijn, ziet Chao-Duivis mogelijkheden om elementen ervan te gebruiken in de standaardcontracten binnen de bouw. Ze geeft colleges bouwrecht en begeleidt afstudeerders en promovendi. Daarnaast schrijft ze boeken en artikelen. Versoepeling van het aanbestedingsrecht ziet ze als belangrijk onderzoeksthema voor de nabije toekomst. Binnen de faculteit zou ze graag meer onderwijs geven, met name aan architectuurstudenten, want die hebben later als adviseur van hun opdrachtgever of oprichter van hun eigen bureau kennis van het recht nodig. Naast haar werk als hoogleraar is ze directeur van het Instituut voor Bouwrecht, dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in het veld van publiek en privaat bouwrecht verricht en initieert. Ze is naast deze werkzaamheden o.a. arbiter bij de Raad van Arbitrage en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Haag.