Legal Woman Spring Session 2017

Legal Women Spring Session, hosted by Dentons Boekel.

21 April 2017

16:00

Dentons Boekel
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam

Vrijdagmiddag 21 april was de Spring Session van Legal Women bij Dentons Boekel. Oprichtster en bestuurster Ilona Tjon Poen Gie opende het programma. Zij wees erop dat er in 7 jaar tijd nog weinig vooruitgang is geboekt als je kijkt naar de posities aan de top van de advocatenkantoren. In 2012 beloofden een aantal kantoren een groei naar 25% of 30%, dat wordt helaas niet gehaald. Tjon Poen Gie stelt dat ze niet gelooft in een glazen plafond, dat mannen vaak de grootste fans blijken te zijn van vrouwen, maar dat vrouwen vooral onderling beter zaken met elkaar moeten leren doen. Te beginnen bij de borrel die later zal volgen.

Het woord is aan Wendela Raas, managing partner van Dentons Boekel. Dentons doet het wereldwijd goed qua vrouwelijke partners; op dit moment is 27% van de partners een vrouw. Bij Dentons Boekel ligt dat op 34%. Het percentage vrouwelijke managing partners ligt wereldwijd een stukje lager. Cultuurverschillen kunnen nog wel uitmaken bij leadership, aldus Raas. Onlangs sprak zij een advocate uit Peru (niet van Dentons overigens), die aangaf dat zodra een vrouwelijke advocate daar zwanger wordt er direct wordt verondersteld dat ze stopt met werken. Nederland doet het op het gebied van vrouwen binnen de advocatuur als je het zo bekijkt zo slecht nog niet.

Dentons is een polycentrisch kantoor, er is nergens ter wereld een hoofdkantoor gevestigd. Alle vestigingen van Dentons (die wereldwijd zijn verspreid) zijn gelijkwaardig aan elkaar. Er is geen top down aansturing en er is veel respect voor lokale cultuur en gebruiken. Dit sprak ons zeer aan, aldus Raas.

Raas en Marien Glerum (CEO) waren al een aantal maanden verkennend met Dentons in gesprek, voordat zij de gedachte om met de reus te fuseren deelden met de andere partners. “Zoiets als dit moet je goed voorbereid brengen”, aldus Raas. Een partnerweekend op de hei bracht uitkomst. “We hebben toen meteen enkele bestuursleden van Dentons uitgenodigd, zodat de partners ook direct hun verhaal konden horen. Die bijeenkomst was heel positief. We hebben het daarna over een periode van enkele maanden goed doorgesproken met elkaar en verder uitgewerkt.”.

Een van de redenen om te fuseren met een groot internationaal kantoor was omdat naar de mening van Raas en Glerum in de toekomst het speelveld van de kantoren zal veranderen. Grotere kantoren krijgen steeds meer concurrentie van enerzijds niche kantoren en anderzijds internationale kantoren, waardoor volgens haar de middelgrote nationale kantoren steeds meer onder druk zullen komen te staan, en uiteindelijk gedeeltelijk zullen gaan verdwijnen. Verder geldt dat kwantiteit ook van invloed kan zijn op kwaliteit – mits goed aangepakt. Een cliënt heeft 1 advocaat nodig, geen achtduizend. Maar door goed kennis te delen en wereldwijd veel specialisten en een schat aan ervaring in huis te hebben, is de kans groot dat Dentons juist die ene advocaat heeft die de cliënt het beste kan helpen. In die zin komt omvang van het kantoor de kwaliteit ten goede.

Daarnaast geldt dat je met een groot kantoor ook meer risico’s kunt afvangen. Als je per advocaat bijvoorbeeld € 1000 euro investeert, kom je bij Dentons op een mooi bedrag uit waar je serieuze dingen mee kan doen. Raas refereert naar het advocatenkantoor in de VS dat vorig jaar was gehackt, terwijl het kantoor bezig was met koersgevoelige informatie. Met die gegevens kon door de hackers worden gespeculeerd op de beurs. Niemand kan zich wellicht 100% wapenen tegen dit soort bedreigingen, aldus Raas, maar Dentons kan wel aanzienlijk meer investeren om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. Grote cliënten gaan daar in toenemende mate ook om vragen – en terecht.

Raas deelt vervolgens een aantal “geheimen” over de inrichting van haar privéleven. Haar man is partner bij een ander kantoor en hoogleraar, en samen hebben zij drie dochters. Beiden zijn regelmatig een dag thuis bij de kinderen. Raas vertelt dat ze altijd zoveel mogelijk aan ‘niet essentiële werkzaamheden’ hebben uitbesteed. Zonde om je spaarzame vrije tijd aan allerlei klusjes te besteden. Besteed de tijd die je hebt met je gezin of met vrienden en doe dingen die je energie geven. Dan is die work-life balans echt niet zo moeilijk. En vrouwen moeten zich minder zorgen maken of alles wel perfect is. Focus op wat belangrijk is. “Niemand weet als ze achter in de tachtig is nog of ze op 11 november 2007 een perfect schoon huis had, dat was niet belangrijk dus.” Raas is vastgoedspecialist en heeft altijd gewerkt in een ‘mannenwereld”. Hoe ze zich daar staande in houdt? Haar advies: probeer niet te hard “one of the guys” te zijn maar wees jezelf. “Ik heb weleens van een mannelijke vastgoedadvocaat gehoord dat ik voor mij makkelijker is omdat ik een vrouw ben, daardoor zou ik meer opvallen. Ik moest daar wel om lachen.”