Stemmen

Top 3 Legal Woman of the Year 2019:

1. Astrid Helstone
2. Elisabeth Thole
3. Natacha Harlequin

Top 3 Upcoming Talent of the Year 2019:

1. Liza Dehzad
2. Roos Elemans
3. Celine Van Es

Wij willen graag iedereen bedanken voor het uitbrengen van haar of zijn stem.

Genomineerde kandidaten Legal Woman of the Year 2019:

Voor Upcoming Talent 2019, scroll verder door naar beneden.

1. Natacha Harlequin

Kantoor
Taekema Harlequin advocaten

Functie
strafrechtadvocaat

Link naar profiel
www.taekema-harlequin.nl/advocaten.html

Specifieke capaciteiten:
Zij weet in de media het strafrecht goed uit te leggen; ze zit regelmatig bij de talkshows M en De Wereld Draait door. Bijvoorbeeld over dat zij regelmatig als de tolk wordt aangezien… Ook maakt zij zich hard voor diversiteit/tegen racisme. Een specialisme van haar is de bijstand in zedenzaken en staat daarin zowel verdachten als slachtoffers bij. Zij heeft een flink aantal bekende verdachten in grote zaken bijgestaan: http://www.taekema-harlequin.nl/advocaten.html. En weet social media goed in te zetten.

Belangrijke nevenactiviteiten:
Debatprijs Cicero 2019 gewonnen.

Overige redenen nominatie:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mijn-afkomst-is-een- verrijking~ba4ed120/

2. Astrid Helstone

Kantoor
Stibbe

Functie
Partner en advocaat

Link naar profiel
www.linkedin.com/in/astrid-helstone-4272173/

Astrid is advocaat en partner bij Stibbe. Astrid studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zowel een doctoraal in Franse taal en letterkunde als een doctoraal Nederlands recht.

Zij is specialist op het gebied van arbeidsrecht en beloningen. Astrid adviseert en procedeert in individuele en collectieve arbeidsrechtelijke zaken, waaronder herstructureringen, ontslag van bestuurders en geschillen met Nederlandse en Europese ondernemingsraden. Zij is een erkend specialist in complexe beloningsvraagstukken en beschikt over onderscheidende expertise op het gebied van financiële beloningsregelgeving, zoals de kapitaalvereisten voor belonings- en bonusbeperkingen voor banken. Astrid treedt op als lead counsel voor het merendeel van de Nederlandse grote financiële instellingen (banken, verzekeraars en beleggingsfondsen) in Nederland op het gebied van bestuurders- en directiebeloningen en corporate governance-vraagstukken. Dat haar reputatie ook internationaal wordt erkend, blijkt onder meer uit het feit dat Astrid in Chambers Europe 2019 als “Ranked Lawyer – Band 1” is vermeld. Chambers schrijft over haar dat “[she] has a leading reputation in the field of employee remuneration schemes and is a strong choice for clients in the field of finance, insurance and consumer goods.”

Wat Astrid kenmerkt is haar authenticiteit, nuchtere blik en kracht om een ander geluid te laten horen. Een sterke vakinhoudelijke kennis gecombineerd met een open houding en een scherp oog voor menselijke verhoudingen maken van haar zowel een goede arbeidsrechtadvocaat als een uitstekende opleider van jonge vakgenoten. Mentoring is volgens haar van cruciaal belang en de waarde hiervan kan niet genoeg worden benadrukt. Vanuit de inhoud, via scherpe observaties en vanuit verschillende perspectieven motiveert en inspireert zij collega’s en cliënten. Ze is kritisch waar het nodig is, maar altijd opbouwend.

Naast haar werk als advocaat spreekt Astrid regelmatig op internationale conferenties, geeft zij lezingen en is zij docent bij (postacademische specialisatie) opleidingen. Zij publiceert regelmatig in juridische vaktijdschriften over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Ook maatschappelijk toont Astrid grote betrokkenheid. Astrid is van mening dat iedereen die een maatschappelijk relevante of belangrijke functie bekleedt, een functie als rolmodel vervult. Zo was zij lid van het bestuur van het proefprocessenfonds Clara Wichmann, de organisatie die streeft naar een betere maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland. Op dit moment is zij bestuurslid van strijkorkest Amsterdam Sinfonietta en zit zij in de raad van toezicht van het Holland Festival. Bij Stibbe vervulde Astrid twee jaar een bestuursfunctie naast haar praktijk. Zij is nu lid van drie interne commissies waaronder de diversiteits- en inclusiviteitscommissie. Als lid van deze commissie zet Astrid zich in om onbewuste vooroordelen bloot te leggen en te laten zien dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat eenieder zich thuis voelt.

3. Anouk Rosielle

© 2017 Mark Prins Fotografie

Kantoor
Dentons Boekel

Functie
partner, litigation and dispute resolution practice group

Link naar profiel
https://www.linkedin.com/in/anoukrosielle/

Specifieke capaciteiten:
– Gespecialiseerd in complex cross border litigation matters, strateeg, zeer resultaat georiënteerd, zeer analytisch, birds eye view, veel power en energie. nergens bang voor.
– In 2019 als erkenning voor bijzonder potentieel en bijdrage benoemd tot partner bij Dentons Boekel
– Rolmodel voor vrouwelijke stagiaires en medewerkers

Belangrijke nevenactiviteiten:
– Voorzitter van de Commissie Praktizijnsdiner’: organisatie jaarlijks Praktizijnsdiner met het oog op het vernieuwen en verjongen van het ledenbestand en aanwezigen diner.
– ‘AIJA Co-Chair van de Academic Program Committee, part of Extended Bureau’: onderdeel van het verlengd bestuur van de organisatie International Association of Young Lawyers (AIJA), met meer dan 6000 leden, als mede-voorzitter van het Academic Program Committee, dat verantwoordelijk is voor de planning en organisatie van de 20 juridisch inhoudelijke seminars die worden gehouden voor de leden.

Overige redenen nominatie:
– Levert al jaren met regelmaat bijdrage (JIN) aan Rechtspraak Ondernemingsrecht
– Doceert al jaren (o.a. Radboud Universiteit) private enforcement of competition law)
Anouk is in alle opzichten van een uitzonderlijk kaliber, zeer intelligent en internationaal georiënteerd. Anouk is het archetype van een moderne jonge internationale succesvolle power woman.

4. Nicolette Opdam

Kantoor
HVG Law LLP

Functie
Partner

Link naar profiel
www.linkedin.com/in/nicoletteopdam/

Specifieke capaciteiten:
Nicolette maakt binnen HVG Law deel uit van MT. Daarnaast geeft ze leiding aan een team van om en nabij de 60 advocaten en fiscalisten die zich vanuit sectorbenadering voornamelijk richten op financiële compliance en regulatory dienstverlening, een propositie welke zeer waardevol is voor onze business en die van onze cliënten. Hiermee creëert zij een unieke propositie van HVG Law in de markt. Haar aanpak kenmerkt zich door vanuit de juridische achtergrond te zoeken naar pragmatische oplossingen voor clienten of maatschappelijke vraagstukken (zoals diversiteit en de pensioenagenda). Nicolette is ook een uitdrager van innovatie binnen de juridische sector en ook innovatie binnen de pensioensector (nieuwe governance modellen en nieuwe uitvoeringsorganisaties zoals het algemeen pensioenfonds (AP) Zij was en is hartstochtelijke uitdraagster van meer marktwerking en keuzevrijheid binnen pensioenen.

Belangrijke nevenactiviteiten:
Nicolette vervult geregeld de rol van dagvoorzitter bij diverse evenementen met een publiek variërend van werkgevers, bestuurders tot politici. Tevens is zij (actief) lid van diverse netwerken op haar vakgebied zoals VIIP (vrouwen in institutioneel pensioen), WIFS (Women in Financial Services) en VVP (Vereniging van Pensioenrecht, maximale termijn bestuurslid/penningmeester geweest).

Overige redenen nominatie:
Nicolette vervult binnen HVG Law tevens de rol van Boegbeeld op haar vakgebied en zij realiseert geregeld publiciteit met haar visie op ontwikkelingen, actualiteiten ( Visie op governance model binnen pensioensector) en wetsvoorstellen (Consultatie concept- initiatiefwetsvoorstel over vergroten inspraak deelnemers pensioen, uitsluitingenbeleid en verantwoord beleggingsbeleid, Consultatie ontwerpbesluit in verband met implementatie van de herziene IORP- richtlijn, Consultatie beleidsregel geschiktheid 2019 DNB en AFM, Consultatie leidraad Wwft en Sw van DNB) , zo was zij o.a. zeer recentelijk bij BNR Nieuwsradio te horen en stond ze met een interview in de Trouw, FD, Pensioen Pro en Telegraaf waarin zij haar visie op het nieuwe pensioenakkoord voor werkgevers gaf. Voor meer “insights” Van Nicolette Opdam in het afgelopen jaar, kijk op hvglaw.nl.
Daarnaast levert Nicolette een belangrijke bijdrage aan de diversiteitsagenda en female leadership binnen HVG Law. Zo is zij career watch voor vele vrouwen binnen onze organisatie. Onlangs is haar betrokkenheid bedankt door op uitnodiging van Partners@Work (mn female search organisatie) en Talent naar de Top de gongslag van Euronext (Amsterdamse Effectenbeurs) de handelsdag te openen.

5. Johanneke Liebrand

Kantoor
Nysingh Advocaten en Notarissen

Functie
Advocaat Compagnon

Link naar profiel
www.linkedin.com/in/johanneke-liebrand/

Specifieke capaciteiten:
Johanneke is gespecialiseerd in Onderwijsrecht en Arbeidsrecht voor Overheid en Onderwijs. Governance en in- en extern toezicht hebben haar bijzondere aandacht daarbij. Johanneke is een strategische gesprekspartner en adviseur voor bestuurders en Raden van Toezicht in het onderwijs en staat hen bij als het gaat om bijvoorbeeld ontslag met alle bijkomende aspecten zoals de Wet normering topinkomens, medezeggenschap om de juiste volgorde der dingen. Procedures voorkomen en uitlegbare regelingen treffen, daar gaat het volgens haar om. Het gaat immers om publieke middelen en vaak persgevoelige situaties waardoor een procedure alleen maar tot verliezers leidt. Ook bij samenwerkingen van onderwijsinstellingen, van publieke instellingen onderling of bij combinaties tussen publiek en privaat, reorganisaties en (de)privatiseringen is Johanneke de aangewezen advocaat waarbij ze met haar multidisciplinaire team de cliënt integraal adviseert. Johanneke is in staat om haar cliënten hun doelen te laten realiseren, linksom of rechtsom. Daarnaast is Johanneke zeer betrokken bij het thema WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren). De bijzondere combinatie van haar jarenlange kennis en ervaring van zowel civiel arbeidsrecht en ambtenarenrecht maakt dat ze haar cliënten op praktische wijze kan voorbereiden op het nieuwe systeem. Aan de hand van de formele en praktische verschillen in veelvoorkomende kwesties (disfunctioneren, ontslag, verstoorde verhoudingen, plichtsverzuim etc.) kunnen haar cliënten de juiste strategische keuzes maken zowel ten aanzien va het collectieve arbeidsrecht als in individuele (sluimerende) kwesties. Johanneke weet haar kennis en ervaring op een gedreven wijze over te brengen getuige de succesvolle trainingen die ze op bijvoorbeeld het vlak van de WNRA geeft.Belangrijke nevenactiviteiten:Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Kampen

Overige redenen nominatie:
Johanneke heeft een heldere visie en gedegen juridische- en marktkennis waardoor zij thema’s die voor haar cliënten relevant worden vaak geruime tijd van te voren ziet aankomen (WNRA, klacht- en claimcultuur van ouders/studenten in het onderwijs, governance in het onderwijs). Johanneke is gedreven, in staat focus aan te brengen en legt verbindingen. Die kwaliteiten komen zowel tot uiting in haar rol als advocaat in een zaak voor een van haar cliënten, als in haar rol als voorzitter van de Werkgroep Onderwijs. Binnen Nysingh heeft ze de Marktgroep Onderwijs groot gemaakt en weet ze medewerkers te enthousiasmeren. Johanneke heeft een interesse in digitalisering en onderzoekt hoe digitalisering kan helpen in haar vakgebied. Ze is trots op zaken waarin ze het verschil kan maken, relevante waarde kan toevoegen. Een mooi en concreet voorbeeld daarvan is de rol die ze gespeeld heeft als adviseur voor een culturele organisatie over de personele gevolgen van een fusie en dan specifiek de B3-status (ambtenarenrecht). Ze heeft de gevolgen in kaart gebracht waarna tot een andere uitvoering van de fusie is besloten om bestaande zekerheden zoveel als mogelijk veilig te stellen met het oog op de werkgelegenheid in beide organisaties.

6. Marloes Brans

Kantoor
Houthoff

Functie
Advocaat / counsel

Link naar profiel
https://www.houthoff.com/Our-People/people/Marloes-Brans?sc_lang=nl-NL
https://www.linkedin.com/in/mcbrans/ (LinkedIn)

Specifieke capaciteiten:
– Leiderschap, maatschappelijke betrokkenheid, inhoudelijke expertise, organisatie
– Belangrijke nevenactiviteiten:
– Head of Climate Change bij Houthoff (zie https://www.houthoff.com/expertise/Topics/Climate-Change?sc_lang=nl-NL)
– Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland
– Chair van de Practice Group Environmental EMEA van Lex Mundi
– Organiserend comité van het Global Ladies Event (zie https://www.houthoff.com/insights/Events/Global-Corporate-Ladies-Event-2019)

Overige redenen nominatie:
Marloes levert een bijzondere bijdrage aan de juridische wereld door vanuit de focus van climate change ontwikkelaars, overheden en industrieën bij te staan in de uitdagingen die klimaat-adaptie evenals verduurzaming brengen. Daarnaast coördineert zij binnen kantoor de vraagstukken die raken aan climate change en levert zij een belangrijke rol in de verduurzaming van de bedrijfsvoering van Houthoff zelf. Zij toont daarin leiderschapskwaliteiten en visie.

7. Elisabeth Thole

Kantoor
Van Doorne

Functie
Advocaat privacy law (partner)

Link naar profiel
https://www.linkedin.com/in/elisabeth-thole-a5b27b1/

Specifieke capaciteiten:
Elisabeth behoort tot de top van de Nederlandse privacyrecht advocaten. Zij heeft als één van de eersten het toenemend belang van het privacyrecht gesignaleerd en een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling daarvan. Als geen ander kan Elisabeth verder door een paar vragen te stellen tot de kern van een zaak doordringen en weet zij in verbluffend weinig tijd de kernproblematiek van een casus of de risicopunten van een contract bloot te leggen. Dit alles zonder gejaagd, gehaast of dominant over te komen. Vervolgens weet zij de oplossingen en aanbevelingen zo te verpakken dat ook indien er meerdere gesprekspartners zijn, zij zich allemaal gekend voelen, en vaak zelfs denken dat het hun eigen idee is dat zal worden uitgevoerd.
Elisabeth weet haar talenten ook over te brengen aan haar teamleden. Ze heeft haar pupillen dan ook steeds tot kritische, inhoudelijk sterke en succesvolle privacyrecht advocaten weten op te leiden.

Belangrijke nevenactiviteiten:
Naast het als partner verder uitbouwen van haar praktijk bij Van Doorne, neemt Elisabeth deel aan diverse non-commerciële nevenactiviteiten om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het privacyrecht. In dat kader is zij redactielid van de vaktijdschriften ‘Privacy & Informatie’ en ‘Tijdschrift voor Internetrecht’, bestuurslid van de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A), en docent bij de specialisatieopleiding van de VPR-A. Daarnaast publiceert zij ook zelf nog regelmatig, wanneer bepaalde onderwerpen haar aan het hart gaan.

Overige redenen nominatie:
Naast topadvocaat is Elisabeth een ‘goed mens’. Hoe groot de druk ook is op kantoor: als je kat dood is, je relatie op klappen staat, je peuter heeft de waterpokken, of er heeft zich een ander drama in privésferen voorgedaan, dan staat de deur altijd voor haar teamleden open. Ondanks de hectiek van de praktijk neemt zij dan de tijd om een luisterend oor te bieden en met je mee te denken.
Daarbij enthousiasmeert zij haar pupillen (toevalligerwijs veelal vrouwen) over het privacyrecht en om zelf ook te gaan publiceren en spreken op events. En wanneer sommigen van haar protegés vervolgens helaas ‘het nest’ verlaten, is ze trots op ze en blijft ze de lieve mentor die ze ook daarvoor al was.

8. Susan Koster

Kantoor
Koster, Maat & Van den Bos Advocaten

Functie
Strafrecht advocaat

Link naar profiel
www.kmbadvocaten.nl/susan-koster.html

Specifieke capaciteiten:
Mensgericht-sterke drive-gaat voor de mens en gelooft hierin-underdog met een verhaal is de klant voor haar-pleit als geen ander-is enorm beladen met veel kennis van andere terreinen zoals bestuurlijk, participatie, Zorg en welzijn.

Belangrijke nevenactiviteiten:
Vrijwilligerswerk voor de underdog

Overige redenen nominatie:
Zij levert zeker een nieuwe kijk in de juridische wereld wat betreft de positie van een GGZ cliënt. Heel contextgericht gaat ze te werk en werpt een ander blik hoe er naar een casus gekeken moet worden. Politieke invloed weet zij uit de casus te weren zodat het pure verhaal achter de cliënt dienst doet!

Genomineerde kandidaten Upcoming Talent of the Year 2019:

1. Esmeralda Versnel

Kantoor
Veritas Advies

Functie
jurist

Link naar profiel
https://www.linkedin.com/in/esmeraldaversnel-veritasadvies/

Nominatie 1 over Esmeralda:
Esmeralda helpt als jurist (op sneakers) met het opstellen van juridische stukken zoals contracten, algemene voorwaarden en AVG-documenten. Ook kun je bij haar terecht voor het opstellen van sommatiebrieven als iemand inbreuk maakt op je auteursrecht. Esmeralda adviseert wat de beste stap is en zorgt ervoor dat de zaak dan opgestart wordt. Ze is in een korte tijd enorm gegroeid, zeker nu ze haar eigen handelsmerk ‘Jurist op sneakers’ heeft en daar steeds bekender mee wordt.

Nominatie 2 over Esmeralda:
Veritas Advies staat voor juridische dienstverlening, advies & incasso. Dit betekent dat je als ondernemer voor de meeste ondernemersvragen bij Esmeralda terecht kunt. Heb je een vraag over jouw juridische documenten? Advies nodig over een contract of hulp nodig met een wanbetaler? Esmeralda kan jou daarmee van dienst zijn. Naast het feit dat ze als jurist (op sneakers) haar eigen bedrijf heeft werkt ze ook als voorzitter op het stembureau in de regio Almere. Haar nieuwe handelsmerk ‘Jurist op sneakers’ verlaagt de druppel naar juridische hulp zodat dit toegankelijk is voor iedereen die dat nodig heeft. No nonsens juridisch advies.

Nominatie 3 over Esmeralda:
Esmeralda heeft veel juridische kennis in huis, ze weet dit helder over te brengen in haar communicatie en laat ook andere aspecten van het ondernemen zien. Ze heeft een leuke blog (www.juristopsneakers.nl) waarin ze belangrijke juridische kwesties toelicht, maar ook haar andere interesses laat zien en dat juristen ook ‘maar’ gewoon mensen zijn waardoor de drempel verlaagd wordt om bij haar juridisch advies in te winnen. Daarnaast organiseert Esmeralda een paar keer per jaar netwerk events voor haar klanten en relaties, dit is een mooie manier om te netwerken en mijn eigen netwerk te laten groeien. Mijn reden voor de nominatie? Esmeralda maakt juridische zaken meer overzichtelijk, ze luistert naar haar klanten en houdt zich aan haar afspraken. Dat maakt haar een betrouwbare partner die echt meedenkt.

Nominatie 4 over Esmeralda:
Via Instagram heb ik Esmeralda leren kennen, via via kwam ik met haar in contact en zag ik dat zij dé jurist is die mij kon helpen met een akte overdacht Intellectueel Eigendomsrecht. Samen zijn we al gauw aan de slag gegaan. Later keek ik op haar website en zag ik dat zij ook mijn AVG op orde kon stellen en overeenkomsten kan opstellen. Ook schrijft ze regelmatig dagvaardingen, maakt ze algemene voorwaarden en geeft ze juridisch advies. Op haar blog (www.juristopsneakers.nl) deelt ze blogs over zichzelf, lifestyle, (juridische) onderwerpen die haar bezig houden, het ondernemen zelf en Friends of the Brand die zij in de spotlight zet. Hiermee laat ze zien dat zij nog meer is dan alleen een jurist (op sneakers). Ik zie Esmeralda als ‘mijn’ jurist, ze denkt altijd met mij mee, weet wat ze wil, biedt op een laagdrempelige manier juridisch advies en is een sterke vrouw.

2. Celine van Es

© 2017 Mark Prins Fotografie

Kantoor
Dentons Boekel

Functie
Associate

Link naar profiel
https://www.linkedin.com/in/celine-van-es-92268864/

Specifieke capaciteiten:
Celine is een ontzettend enthousiaste advocate die zich vol overgave inzet voor onze cliënten. Ze is daarnaast een erg goede jurist met veel kennis op het gebied van het privacyrecht. Ze is intelligent, ambitieus, sociaal, attent en vaardig met cliënten.

Belangrijke nevenactiviteiten:
Celine heeft binnen kantoor diverse activiteiten georganiseerd. Daarnaast heeft ze de Advolympics georganiseerd.

Overige redenen nominatie:
Ons privacy team is de afgelopen jaren in opbouw geweest, waarbij het werk sneller toenam dan de praktijk in mensen groeide. Het is een jong team zonder mid-level medewerkers. Celine heeft de afgelopen jaren die rol met verve op zich genomen. Zij presteert ruimschoots boven wat van een eind stagiaire / beginnend medewerker kan worden verwacht. Ze neemt verantwoordelijkheid voor haar eigen zaken, maar ook voor het team en de praktijk als geheel. Celine heeft een scherpe en duidelijke visie op de advisering aan onze cliënten en de verdere ontwikkeling van onze praktijk, en is ook niet bang om die visie te uiten. Dat houdt mij als de verantwoordelijke partner en het team als geheel scherp.

3. Roos Elemans

Roos Elemans_Portrait_High

Kantoor
Stibbe

Functie
Advocaat

Link naar profiel
www.linkedin.com/in/rooselemans/

Roos, 27 jaar, werkt sinds maart 2016 als advocaat bij Stibbe. Zij is werkzaam bij de (internationale) mededingingspraktijk waar zij zich met name specialiseert in het bijstaan van cliënten die onderwerp zijn van onderzoeken door toezichthouders naar aanleiding van vermeende overtredingen van het mededingingsrecht. Roos combineert dat met het bijstaan van cliënten in civiele (massaschade) procedures die onder meer voortvloeien uit dergelijke vermeende overtredingen.

Roos is naast advocaat in zekere zin ook kok en restauranteigenaar. Zij runt in haar vrije tijd een huiskamerrestaurant. Een willekeurige groep mensen schuift bij haar aan tafel voor een gezellige en culinaire avond waarop Roos graag mensen met elkaar in verbinding brengt. Dat zien wij ook terug in haar dagelijkse werkzaamheden. Roos is ondanks haar jonge leeftijd een van de dragende spelers binnen haar praktijkgroep. Ze houdt vanuit een leidende rol de groepsdynamiek goed in de gaten, houdt iedereen op een vriendelijke en geïnteresseerde toon bij de les en betrekt de mening en visie van anderen. Roos is daarmee een onmisbare verbindende factor die het team bij elkaar houdt.

Roos is een heel evenwichtige, volwassen advocaat die je om een boodschap kunt sturen. Als zij ooit gespannen is, merken haar collega’s en cliënten daar niets van. Roos behoudt de rust en het overzicht in grote dossiers. Zij ontwikkelt scherpe inhoudelijke diepgang en concipieert grote strategische stukken. Daarnaast is zij zeer getalenteerd op het gebied van communicatie. Cliënten zijn dan ook zonder uitzondering zeer te spreken over Roos.

Met de nodige praktijkervaring (waaronder in-house) op zak zal Roos binnenkort ook in Brussel meer van zich laten horen en haar netwerk en inhoudelijke kennis op het gebied van Europees mededingingsrecht versterken. Wij zullen daarbij steeds meer artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, noten en blogs van haar hand zien verschijnen. Ook gaat Roos gastcolleges verzorgen bij verschillende universiteiten.

Roos heeft niet alleen hart voor haar zaken, cliënten, collega’s, vrienden en familie maar zet zich ook in voor de maatschappij. Op kantoor geeft zij Nederlandse les aan een jonge Braziliaanse economische vluchteling en zij schakelt haar netwerk in om ook andere Braziliaanse jongeren op weg te helpen in de Nederlandse samenleving.

Kortom, Roos is een groot talent (niet alleen juridisch) dat nu al veel van zich laat horen en een veelbelovende advocaat op het terrein van het mededingingsrecht en gerelateerde civielrechtelijke procedures.

4. Liza Dehzad

Kantoor
Judica letselschade

Functie
Jurist letselschade / eigenaar

Link naar profiel
www.linkedin.com/in/liza-dehzad-56482724/

Sinds 2016 een eigen onderneming gestart (Judica Letselschade). Vanaf het begin heel succesvol in het ondernemen en het bieden van goede en toegankelijke juridische hulp aan slachtoffers met letsel na een ongeval.

Specifieke capaciteiten:
– Empatisch
– Sterk doorzettingsvermogen
– Durft anders te zijn
– Creatief
– Overtuigingskracht
– Kan goed resultaatgericht werken
– Kan mensen gerust stellen
– Zorgzaam
– Vertrouwenspersoon

Belangrijke nevenactiviteiten:
Begeleider bij Wetswinkel Amsterdam
Samenwerking met Wetswinkel Almere
Stichting Vrouwen van Weesp

Overige redenen nominatie:
Liza heeft sinds 2016 een eigen juridisch bureau in Weesp. Ze beschikt over veel talenten, zo spreekt Liza verschillende talen (Russisch, Farsi, Engels) en is ze heel goed in mensen vertrouwen geven en alle zorg uit handen nemen, zodat mensen zich kunnen richten op hun herstel na een ongeval.

Liza legt alles uit in makkelijk taalgebruik, zodat alles goed begrijpbaar is voor een ieder. Liza biedt zelfs aan haar clienten de mogelijkheid om elke werkdag tot 21:00 uur in de avond te bellen of Whatsapp-bericht te sturen, zodat clienten niet onnodig zorgen hoeven te maken tot de volgende dag. Liza is een succesvolle jurist en een goede ondernemer.

De kracht van Liza ligt in het feit dat zij heel goed mensen kan helpen in een voor hun moeilijke en onoverzichtelijke situatie. Liza begrijpt heel goed dat het heel belangrijk is om maatwerk te leveren: iedere slachtoffer met letselschade is uniek en zo ook ieder letsel en de gevolgen daarvan. Liza heeft rechtvaardigheid hoog in het vaandel en daarom zal zij zich tot het uiterste inzetten om tot een rechtvaardige afwikkeling te komen. Binnenkort heeft Liza ook spreekuren in een bibliotheek met als doel het recht nog meer toegankelijk te maken voor mensen met juridische vragen.

5. Anita Punte

Kantoor
Allen & Overy

Functie
Senior Associate

E-mail adres
https://nl.linkedin.com/in/anita-punte-43801034

Anita is een zeer getalenteerde, ambitieuze, inhoudelijk sterk en breed geïnteresseerde senior associate met een hoog energieniveau en oog voor detail. De kwaliteit van haar werk en de hoeveelheid werk die zij op cliëntgerichte wijze én met scherpe geest weet te verrichten is ongeëvenaard.

Binnen onze praktijkgroep Banking is Anita actief op het gebied van corporate lending, leveraged finance, asset backed lending en restructuring. Haar kennis van de financiële sector heeft zij verdiept door een secondment bij Rabobank Nederland. Ze heeft met haar secondment verbreding in de relatie met Rabobank aangebracht door effectief de samenwerking op te zoeken.

Anita is proactief en duidelijk in de omgang met cliënten en kan meedenken over zowel juridische als meer commerciële of strategische vragen. Haar aanpak onderscheidt zich door op originele wijze nauwgezet mee te denken in oplossingen voor haar cliënt. Zij bouwt daarmee sterke cliënt relaties en is first point of contact voor meerdere cliënten.

In breder verband levert zij een bepalende bijdrage aan evenementen voor cliënten en draagt zij als rolmodel de waarden binnen kantoor graag uit. Zo heeft zij zich ingezet voor Arena MoveS. Deze stichting zet zich in om mensen te inspireren om in beweging te komen tegen MS en iedereen de kans te geven om dit te doen.

Binnen kantoor is Anita betrokken bij allerlei evenementen, waaronder ook het jaarlijkse recruitment event Voyage to the Valley. Rode draad tijdens dit event is het uitwerken van een case en Anita heeft deze samen met een aantal andere collega’s tot in de puntjes uitgedacht. Daarnaast was ze betrokken bij de organisatie van het event en begeleidde ze de studenten gedurende het gehele programma dat zich deels in de omgeving van San Francisco afspeelde.

Wij zijn trots op Anita’s ontwikkeling en zien haar als een uitzonderlijk talent dat heel ver gaat komen en een bijzondere bijdrage zal blijven leveren aan de rechtspraktijk en, in onze overtuiging, de maatschappij als geheel.

Agenda verkiezing 2019

 • Nomineren: van 16 september 2019 t/m 16 oktober 2019 kunnen vrouwelijke topjuristen worden genomineerd
 • Stemming: van 28 oktober 2019 t/m 15 november 2019 12:00 uur kan er worden gestemd op de door de jury gekozen genomineerden
 • Uitslag: 28 november 2019 uitslag verkiezing Legal Woman of the Year 2019 & Upcoming Talent 2019, vanaf 16:00 uur bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam, bekendmaking winnaressen

Reglementen

Verkiezing Legal Woman of the Year 2019

 1. Nominaties dienen tussen 16 september 2019 en 16 oktober 2019 via de website aangemeld te worden. Ga hiervoor naar de website www.legalwomen.nl en vul het nominatieformulier in dat op de homepage te vinden is.
 2. Nominatie kan geschieden door een ieder.
 3. De genomineerde is werkzaam als jurist.
 4. De genomineerde bekleedt minimaal zeven jaar een juridische positie.
 5. Voor de nominatie dient een duidelijke omschrijving van de motivatie van de nominatie te worden toegevoegd. Criteria hierbij zijn onder meer: talent, bijzondere prestaties, leiderschap, visie, zakelijke en maatschappelijke invloed/betrokkenheid en het leveren van een belangrijke of bijzondere bijdrage aan de juridische wereld.
 6. De onafhankelijke jury voor 2019 bestaat uit de volgende leden: Hanneke Dorsman (ABN AMRO), Machteld de Monchy (De Brauw Blackstone Westbroek), Fleur Potter (Van Doorne) en Pieter van den Brink (Ten Holter Noordam advocaten).
 7. De jury selecteert een shortlist van 6-8 genomineerden en maakt deze publiekelijk bekend, via website.
 8. Een ieder kan zijn of haar stem uitbrengen op de genomineerde finalisten vanaf 28 oktober 2019 tot 15 november 2019 12.00 uur.
 9. Via de website valt tussen genoemde data de ranking qua aantal stemmen van de genomineerden te volgen.
 10. De drie genomineerden met de meeste stemmen zijn bekend op 15 november 2019. Aan hen wordt gevraagd een korte pitch van ca 2 minuten te houden op 28 november 2019.
 11. De jury zal op 28 november 2019 na de pitches bekendmaken wie van de drie finalisten zij verkiest tot Legal Woman of the Year 2019.

Verkiezing Legal Woman Upcoming Talent 2019

 1. Nominaties dienen tussen 16 september 2019 en 16 oktober 2019 via de website aangemeld te worden. Ga hiervoor naar de website www.legalwomen.nl en vul het nominatieformulier in dat op de homepage te vinden is.
 2. Nominatie kan geschieden door een ieder.
 3. De genomineerde is werkzaam als jurist.
 4. De genomineerde bekleedt minimaal 3 en maximaal 8 jaar een juridische positie.
 5. Voor de nominatie dient een duidelijke omschrijving van de motivatie van de nominatie als bijlage te worden toegevoegd. Criteria hierbij zijn onder meer: talent, bijzondere prestaties, visie, zakelijke en maatschappelijke invloed/betrokkenheid en de veronderstelling dat de genomineerde een belangrijke of bijzondere bijdrage aan de juridische wereld zal gaan leveren, of wellicht al levert.
 6. De onafhankelijke jury voor 2019 bestaat uit de volgende leden: Hanneke Dorsman (ABN AMRO), Machteld de Monchy (De Brauw Blackstone Westbroek), Fleur Potter (Van Doorne) en Pieter van den Brink (Ten Holter Noordam advocaten).
 7. De jury selecteert een shortlist van 6-8 genomineerden.
 8. Een ieder kan zijn of haar stem uitbrengen op genomineerde finalisten tussen 28 oktober 2019 tot 15 november 2019 12.00 uur.
 9. Via de website valt tussen genoemde data de ranking qua aantal stemmen van de genomineerden te volgen.
 10. De drie genomineerden met de meeste stemmen zijn bekend op 15 november 2019. Aan hen wordt gevraagd een korte pitch van ca 2 minuten te houden op 28 november 2019.
 11. De jury zal op 28 november 2019 na de pitches bekendmaken wie van de drie finalisten zij verkiest tot Legal Woman Upcoming Talent 2019.