Legal Woman of the Year & Upcoming Talent 2021

Dit jaar vindt weer de verkiezing plaats van Legal Woman of the Year 2021 en het Upcoming Talent 2021, georganiseerd door Stichting Legal Women.

Agenda verkiezing

 • Nomineren: van 8 oktober 2021 t/m 1 november 2021 14:00 uur kunnen vrouwelijke topjuristen worden genomineerd.
 • Stemming: van 5 november 2021 t/m 18 november 2021 12:00 uur kan er worden gestemd op de door de jury gekozen genomineerden.
 • Uitslag: 25 november 2021 uitslag verkiezing Legal Woman of the Year 2021 & Upcoming Talent 2021, vanaf 16:00 uur (online bijeenkomst), bekendmaking winnaressen.

Nomineren

De nominatie procedure is gesloten. Dit kon van 8 oktober t/m 1 november 2021 14:00 uur.
Scroll naar beneden om de genomineerde kandidaten te bekijken.

Stemmen

Van 5 november 2021 tot 18 november 2021 12:00 uur kon worden gestemd op de genomineerden. Per persoon kon 1 stem per categorie worden uitgebracht. Per categorie gingen de drie dames met de meeste stemmen door naar de finale, die online werd gehouden op 25 november 2021.

De verkiezingsavond

Bekijk hier foto’s van het evenement van 25 november 2021, met dank aan Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) door Robin Griffin.

Diana Hopmans

Diana Hopmans (LW)

Kantoor
Op Zuid Advocaten

Functie
Advocaat

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/diana-hopmans-a3311260/

Toelichting
Brak in het programma ‘Wat verdien je’ als gepassioneerd, empatisch en ter zake kundig advocaat een lans voor het belang van de sociale advocatuur. Maakt een bewuste keuze en neemt daarbij een lager inkomen voor lief. Wat mij betreft een boegbeeld voor Toegang tot het recht. Niet voor niets noemde informateur Herman Tjeenk Willink de verbetering daarvan een aandachtspunt (als hij een vrouw was geweest, had ik hem genomineerd).

Nynke Brouwer

Nynke Brouwer (LW)

Kantoor
Dirkzwager legal & tax

Functie
Advocaat

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/nbrouwer/

Toelichting
Hierbij nomineer ik mijn kantoorgenoot mr. dr. Nynke Brouwer voor Legal Woman of the Year 2021. Nynke is een bijzondere collega met vele kwaliteiten. Ze laat zich niet in hokjes duwen en begeeft zich graag buiten de gebaande paden. Die innovatieve mindset zie je ook terug in een uitzonderlijke prestatie: naast haar werk als advocaat heeft Nynke in slechts vier jaar tijd een proefschrift geschreven (dus net zo snel als een fulltime promovendus, terwijl ze er een drukke praktijk naast voert). Haar proefschrift heeft ze onlangs (7 oktober 2021) met succes aan de Radboud Universiteit verdedigd.

Dit proefschrift, De cyberverzekering in civielrechtelijk perspectief, is als boek bij Wolters Kluwer verschenen en vormt binnen de rechtsgeleerdheid het eerste uitgebreide onderzoek naar de invloed van de moderne, digitale wereld op de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten. In haar boek heeft Nynke niet alleen een nieuw wetenschappelijk terrein in kaart gebracht, maar ook de maatschappelijke relevantie van het ondervangen van bijvoorbeeld de risico’s van ransomware (‘gijzelsoftware’) en datalekken verkend. Haar boek geeft dus het startschot voor verder debat, niet alleen in de rechtswetenschap en -praktijk, maar ook zeker in bredere maatschappelijke kaders. Haar boek heeft dan ook o.a. aandacht gekregen in het NRC Handelsblad en het NPO-programma Goedemorgen Nederland. Daarnaast is Nynke geïnterviewd over deze thematiek door De Jurist, het Verbond van Verzekeraars, SCHADE Magazine, Tweakers en werd zij Meester van de Week in het Mr. Magazine.

Onderzoek naar een onderwerp als de cyberverzekering past helemaal bij Nynke: ze wil altijd nieuwe dingen ontdekken en vooroplopen in vernieuwing en verbetering. Cyberrisico’s en cybersecurity zijn nieuwe onderwerpen binnen de juridische wereld: ze zijn enorm actueel en ongekend relevant in een samenleving die steeds afhankelijker wordt van digitale processen. Deze onderwerpen vragen dus om een brede blik, scherp analytisch vermogen en het talent om te verbinden. Daarover beschikt Nynke als geen ander. Ze gelooft wel in specialisaties, maar niet in silo’s: met gebundelde krachten kom je verder. Nynke ziet haarscherp waar de verbindingen mogelijk (en nodig) zijn en bouwt vervolgens daadwerkelijk bruggen. Met cybersecurity als focus verbindt zij niet alleen wetenschap en praktijk, de juridische en de technische wereld, maar ook traditionele rechtsgebieden en specialismen: verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht, IT-recht en privacy.

Binnen Dirkzwager heeft Nynke, die ruim tien jaar ervaring heeft als advocaat heeft in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, het multidisciplinaire Cybersecurity Team opgericht, waarin advocaten met verschillende achtergronden samenwerken. Tevens is zij een van de kartrekkers van het Privacyteam, dat een soortgelijke opzet kent. In die context heeft zij meerdere grote publieksevenementen met honderden deelnemers uit het hele land (mede) geïnitieerd en georganiseerd. Binnen al deze samenwerkingen houdt zij bovendien altijd oog voor de groep én de individuen daarbinnen. Ook haar overstap binnen kantoor van de sectie verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht naar de sectie IE/IT/privacy getuigt van flexibiliteit, innovativiteit en het durven ‘omdenken’.

Nynke is een grote naam op het gebied van cybersecurity binnen het recht, in het bijzonder het verzekeringsrecht. Met regelmaat wordt zij geraadpleegd door landelijke media voor expertise op het gebied van cybersecurity en ontwikkelingen in het recht. Zij publiceert meerdere wetenschappelijke artikelen per jaar (in totaal elf stuks sinds 2017) en levert input aan adviezen aan bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast is zij al jarenlang (op vrijwillige basis) lid van de Technische Commissie Cyber van de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs (VNAB). Nynke is tevens docent bij de Grotius Academie, waar zij in de leergang Privacyrecht doceert over cyberverzekeringen. Met deze activiteiten, en door daarnaast jaarlijks talloze lezingen, presentaties, webinars en onlangs nog een reeks kort toegankelijke video’s te verzorgen, geeft zij vorm aan het juridische landschap van cybersecurity en -verzekeringen.

Buiten al deze juridische activiteiten vindt Nynke ook nog tijd voor maatschappelijk relevante activiteiten. Eerder was zij al actief als vrijwilliger voor kinderen met een vluchtelingenverleden en ze geeft jaarlijks beroepsvoorlichting aan middelbare scholieren op haar oude school. Momenteel is Nynke ook actief in de culturele sector als (onbezoldigd) bestuurslid van een professioneel jeugdtheater.

Kortom, Nynke is een bijzondere collega. Haar prestaties van de afgelopen jaren, maar zeker die van het afgelopen jaar (met de doctorstitel als kroon), verdienen een bijzondere waardering. Wat mij betreft is Nynke de Legal Woman of the Year 2021!

Janet Meesters

Janet Meesters (LW)

Kantoor
DLA Piper

Functie
Partner

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/janet-meesters-6730036/

Toelichting
Janet is in juni 2018 naar DLA Piper gekomen. Zij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van aanbesteding en bouw, respectievelijk ruimtelijke ordening en planning, milieu- en natuurbeschermingsrecht, grondbeleid en onteigening, en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse Real Estate sector praktijk.

Janet heeft ruim 16 jaar ervaring in de bouw- en aanbestedingswereld en is per 1 mei 2020 partner bij DLA. Haar promotie onderstreept onze inzet om onze Real Estate and Infrastructure, Construction and Transport Sector praktijk verder op te zetten en uit te breiden. Janet is een gerenommeerde specialist in bouwrecht en aanbestedingsrecht en een erkend sectorexpert, die nieuwe bouwcliënten naar het kantoor heeft gehaald.

Zij adviseert een breed scala van cliënten in de bouw-, infrastructuur-, afvalbeheer-, energie- en onderwijssector.

Janet is ook docent bij het Nederlands Instituut voor Bouwrecht; vanaf 2018 doceert zij bij het Public Procurement Research Centre van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij een van de auteurs van de ‘Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht’ en publiceert zij artikelen en annotaties over aanbestedings- en bouwontwikkelingen en jurisprudentie, waarbij zij zich recentelijk heeft gericht op de juridische implicaties van de COVID-19 crisis voor de bouwsector. In 2019 behaalde Janet een top 3 positie in de Magna Charta Construction Lawyer of the Year.

Janet is een actief lid van de internationale DLA Piper Procurement Group en Construction Disputes Group.

Cliënten van Janet zijn onder meer Ballast Nedam, Dura Vermeer, ArcelorMittal, DEME, Ocean, Saab Technologies, de Technische Universiteit Delft, Dusting Group AB, DEME Group, Hogeschool van Amsterdam, Asset Rail, Alpha Trains Belgium, Saab Technologies en Lego Netherlands B.V.

Janet toont haar zakelijke en maatschappelijke betrokkenheid onder andere door zeer actief te zijn op het gebied van ESG. Haar focus ligt hierbij op ‘Circular procuring & building’.
Janet heeft onlangs een artikel over procurement en klimaatverandering geschreven in ‘Tijdschrift voor Bouwrecht’. In december verschijnt er nog een S-ESG gerelateerd artikel in ‘Tender Nieuwsbrief’. Daarnaast was Janet te gast in DLA Piper’s S-ESG Talks video-serie en is zij een podcast begonnen.

Ook bij het doceren besteedt zij de nodige aandacht aan S-ESG. Zo heeft zij de ‘Annual climate and procurement course’ verzorgd aan de Universiteit Utrecht.

Aan het eind van dit jaar zal Janet ook S-ESG op de agenda zetten bij de International Construction Disputes Group and Procurement Group.

Op 15 november organiseert DLA een Nederlands panelevent dat in het teken staat van COP26 (waarvoor DLA dit jaar de legal services provider is). Janet zal dit panelevent modereren.

Karin Wörsdörfer-Nestby

Karin Wörsdörfer-Nestby (LW)

Kantoor
Centrient Pharmaceuticals

Functie
General Counsel

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/karin-w%C3%B6rsd%C3%B6rfer-nestby-5399873/

Toelichting
Karin, sinds 1997 werkzaam als bedrijfsjurist en later advocaat, is werkzaam geweest in verschillende (internationaal georiënteerde) organisaties. Zij is breed juridisch ontwikkeld, durft te vragen en kritisch te zijn. Karin heeft een bijzondere kennis van het contractenrecht. Om het even welke materie het betreft; Karin ‘duikt er in’. Met haar scherpe analytische vermogen weet zij snel door te dringen tot de kern en aldus de relevante risico’s te adresseren en vervolgens te mitigeren.

Karin heeft een voortrekkersrol in het aanjagen van het diversiteitsbeleid bij Centrient, als eerste vrouw in de ExCom. Hier een link naar een interview met haar toen ze nog de deputy positie bekleedde: www.centrient.com/join-us/meet-our-people/interview-karin-worsdorfer-nestby.

Als deputy GC is Karin dit jaar (2021) gegroeid naar haar huidige rol als General Counsel van Centrient. Een bijzondere prestatie, zeker in een privaty equity owned omgeving. Daarmee is ze de eerste vrouw in de top van dit internationale farma bedrijf; Karin is ook benoemd tot president Centrient Netherlands.

Karin’s visie: een goede strategie omvat ook het praktisch en efficiënt invullen van operationele werkzaamheden. Als GC member van het bestuur heeft Karin wezenlijke invloed op het beleid van de onderneming. Dat farma-bedrijven maatschappelijk van grote invloed zijn behoeft geen nadere toelichting.

Naast haar werk is Karin actief (geweest) voor het Haagse Rode Kruis, als Schuldhulpmaatje, en in diverse netwerkclubs.

Monique van Herksen

Monique van Herksen (LW)

Kantoor
Simmons & Simmons

Functie
Partner

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/moniquevanherksen/

Toelichting

Talent
Monique van Herksen heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling en vormgeving van het fiscale specialisme ‘transfer pricing’, oftewel verrekenprijzen. Als een van de weinige fiscalisten in de wereld heeft zij deze ingewikkelde materie vanaf de jaren ’80 omarmd. De schat aan kennis die zij heeft, draagt zij graag over aan jonge fiscalisten, commerciële partijen en overheden. Zij wordt enorm gewaardeerd om het feit dat zij deze ingewikkelde stof op heldere manier kan uitleggen.

Zij heeft de gave om de belangen van alle partijen in ogenschouw te nemen in een procedure. Dit heeft erin geresulteerd dat zij in de afgelopen dertig jaar zowel door belastingbetalers alsook door overheidsinstanties veelvuldig is en wordt geraadpleegd. Zij houdt de grote gemene deler en een uitkomst die voor alle partijen iets oplevert op de lange termijn voor ogen. Haar vermogen om betrokken partijen alle standpunten uit te leggen levert daardoor vaak een win-win situatie op waardoor uiteindelijk iedereen tevreden kan zijn met de uitkomst. Lange procedures en daarmee kosten worden met haar aanpak voorkomen. Met haar diplomatieke en immer integere aanpak weet zij commerciële partijen er ook vaak van te overtuigen dat gelijk krijgen in het recht niet altijd de meest optimale uitkomst is. Mediation of het settelen van een zaak is voor de continuering van de bedrijfsstrategie op lange termijn vaak gunstiger.

Rekening houden met de belangen van diverse stakeholders heeft Monique geleerd in de omgeving waar zij is opgegroeid; de (Nederlandse) Antillen. De grote verscheidenheid aan mensen waar zij mee groot is geworden, en de diverse landen waar zij heeft gewoond en gewerkt, hebben haar een ruimdenkend persoon gemaakt. Ze staat open voor andere culturen, visies en gedachten. Plaatst mensen niet in vakjes en staat altijd open voor het echte gesprek.

Door vallen en opstaan is zij gekomen waar ze nu is. Volhardend heeft zij haar haar carrière opgebouwd in een omgeving die veelal gedomineerd wordt door mannen. Daarbij heeft zij haar manier en haar vrouwelijke blik op zaken omarmd en ingezet als tegengeluid. Daarmee is zij met name voor vrouwelijke fiscalisten ook een voorbeeld geweest.

Bijzondere prestaties
Na afronding van haar fiscale rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam in 1988 heeft zij een LLM in International Trade & Banking aan de American University Washington College of Law gevolgd. Vervolgens heeft zij aan de Georgetown University Law Center in 1994 een LLM in Tax afgerond. Daar leerde zij ook haar man kennen, met wie zij inmiddels 31 jaar samen is.

Haar werk als fiscalist bij internationale advocaten en accountancy kantoren heeft zij altijd gecombineerd met betrekkingen bij universiteiten en (semi-)overheidsinstellingen waar zij haar kennis als docent overdraagt. Bij Simmons & Simmons is zij sinds april 2018 partner, daarvoor heeft zij partner en senior posities bekleed bij EY en, Baker & McKenzie, met relevante werkervaring daarvoor bij Stibbe, de Internal Revenue Service (IRS) in de VS en Arthur Andersen.

Sinds 2010 is zij betrokken bij de Fiscale Commissie van de Verenigde Naties in haar hoedanigheid als lid van de Transfer Pricing SubCommittee. Belastinginspecteurs van over de hele wereld leert zij de fijne kneepjes van het vak van verrekenprijzen. Los van de technische kennis die zij overbrengt fungeert zij ook vaak als coach en mentor in dat kader bij vragen waar het gaat om lastige sociaal-economische situaties.

Zij heeft 10 jaar lesgegeven (1999-2009) aan het International Tax Center Leiden waar zij de LLM Transfer Pricing verzorgde.
Voorts doceert ze aan de Universiteit van Maastricht ( de Transfer pricing in International Tax Law & Policy Course), aan NYU als gast docent, en voor het IBFD.
Monique is vanaf 2019 ‘Tax Practice Advisory Council member of the Institute for Austrian and International Tax law’ en doceert ook aan de Universiteit Wenen op het gebied van Transfer pricing bij het Internationale Tax Law LLM programma.
De Universiteit van Rotterdam heeft haar mogen verwelkomen sinds 2019, daar is zij docent voor het ESF Top-Level Transfer Pricing curriculum.

Monique heeft gedurende haar hele loopbaan meer dan 170 juridische artikelen gepubliceerd. Als eerbetoon aan haar overleden moeder Irene heeft zij, na acht jaar research, het boek ‘Three Caribbean Artists’ gepubliceerd eind 2019. De levensverhalen van drie kunstenaars, opgegroeid in een wereld zonder internet, emigrerend naar Europa in een tijd van hevige discriminatie, worden door Monique en twee internationale kunst historica geportretteerd. Diverse interesses en thema’s uit Monique’s leven komen voorts in dit boek bij elkaar. Haar liefde voor Curaçao, waar ze geboren en getogen is, en het belang van kunst laat zij in dit boek doorklinken. Maar vooral het belang van omgaan met tegenslagen en volharden om weer op te staan is de rode draad van het boek en ook in haar eigen leven.

Bijzondere kennis
Als een van de eerste advocaten heeft Monique sinds de invoering van de US Tax Reform Act eind jaren ’80 zich gespecialiseerd in verrekenprijzen. Vóór de invoering van deze Amerikaanse wetgeving bestonden er nog geen regels over verrekenprijzen. Bedrijven bedachten zelf wat een redelijke prijs was voor diensten en producten die zij tussen dochtermaatschappijen (vaak gevestigd in verschillende landen) verrichten of verhandelden. In 1990 werkte Monique bij de Internal Revenue Service, de Amerikaanse belastingdienst, waar haar toenmalige leidinggevende haar vroeg om met een klein team voor het eerst een ruling praktijk oftewel Advance Pricing Agreement Team op dit gebied te beginnen. Dit diende om handhaving van deze nieuwe regelgeving te bevorderen. De achterliggende reden was dat de Amerikaanse Belastingdienst veel procedures op dit gebied verloor. Specialisatie was dus noodzakelijk en Monique was een van de weinigen die haar tanden zette in deze ingewikkelde materie. De Amerikaanse mentaliteit van haar leidinggevende heeft sterk bijgedragen aan haar volharding en succes. Hij gaf ruimte en het vertrouwen om dingen uit te proberen en te mogen falen, mits je het vervolgens weer opnieuw ging proberen.

Die ervaring en kennis is de basis voor het toepassen van de leer van verrekenprijzen op nieuwe terreinen, zoals bijvoorbeeld thans op de handel in emissierechten. Met de ruim 170 artikelen die zij gepubliceerd heeft, heeft zij niet alleen ingewikkelde materie voor zichzelf helder gemaakt, maar ook toegankelijk en begrijpelijk voor vakgenoten en studenten die zich willen specialiseren op dit gebied.

Leiderschap
Het uitvoeren van een transfer pricing praktijk is onmogelijk om alleen te doen. Daarom heeft zij altijd jonge mensen opgeleid in haar praktijk. Monique vindt het belangrijk dat mensen fouten mogen maken, net zoals zij dat bij de Amerikaanse belastingdienst heeft mogen doen. Zij schept daarom graag ruimte, zodat men een steile leercurve doorloopt. Aangezien Monique al 30 jaar haar praktijk voert is een grote meerderheid van de jonge ‘TP-specialisten’ door haar opgeleid die veelal over de hele wereld werkzaam zijn.

Volgens Monique is het verliezen van een zaak niet per sé slecht. Het is een leermoment. Want, zegt ze, ‘what doesn’t kill you makes you stronger’. Echt beter worden in het vak doe je pas na het maken van fouten. Daarmee heeft zij een duidelijk andere vorm van leidinggeven in vergelijking met de meeste procesvoerders op de Zuidas. Zij heeft haar pupillen altijd veel ruimte gegeven voor groei en zelfontplooïng. Een leven naast de advocatuur vindt zij dan ook van groot belang om na te streven. Ook in de wijze waarop zij leidinggeeft staat het thema omgaan met tegenslagen centraal.

Aangezien de praktijk van verrekenprijzen per definitie grensoverschrijdend is, werkt zij met collega’s met veel verschillende nationaliteiten samen. Ook speelt altijd de dynamiek tussen publieke en private partijen een rol. Haar kracht om verbinding te maken tussen mensen op verschillende niveaus en met een andere achtergrond is van onschatbare waarde daarbij.

Succes
Monique is trots op het feit dat zij al sinds 2010 bij de Verenigde Naties haar bijdrage kan leveren bij de opleiding van inspecteurs in diverse landen. Naast de theoretische kennis die zij overdraagt hoe je kan omgaan met fiscaliteit en verrekenprijzen schenkt zij ook veel aandacht aan de lokale problematiek. Zo heeft zij belastinginspecteurs uit Mongolië, Madagascar, Zuid Afrika en Latijns Amerika geleerd om de juiste vragen te stellen om moeilijk verkrijgbare en goede informatie van bedrijven te krijgen, middels het Capacity Build programma van de Verenigde Naties.

Ook is zij trots dat ze grote internationale multinationals mag adviseren of bijstaan inzake fiscale verrekenprijzen. Haar diepgaande kennis over het vakgebied en de ervaring met de wijze waarop de belastingdienst in diverse landen te werk gaat, maakt haar bij uitstek de trusted advisor op dit gebied. Bedrijven vertrouwen haar als de ultieme onderhandelaar met overheden uit diverse landen. De overheid is vaak machtig en heeft een lange adem. Een tactische en integere wijze van onderhandelen om uiteindelijk tot een oplossing te komen is haar toevertrouwd.

Visie
Transparantie van zaken om een win-win situatie voor iedereen in het proces te creëren. Dat is waar Monique belang aan hecht in de uitvoering van dossiers. Partijen halve informatie geven en denken dat je de tegenpartij te slim af bent, werkt misschien voor anderen in de advocatuur, maar niet in haar praktijk. Monique vindt het belangrijk om iedereen ‘heel’ te houden, omdat zij weet dat partijen in de toekomst nog door een deur met elkaar moeten.

Monique vindt dat om het aantal vrouwen aan de top te vergroten, vrouwen nadrukkelijk een positie moet worden gegund. Zij ziet dat veel vrouwen zichzelf vaak niet goed genoeg vinden voor een bepaalde positie. Ze denken gelijk in alles goed te moeten zijn, voordat ze kwalificeren, terwijl mannen over het algemeen wel direct zeggen en vinden dat zij een positie in de top kunnen vervullen. Goed zijn kan je leren, op alle gebied, is haar motto. Doorgaans zijn vrouwen sterk probleemoplossend gericht, willen ze kennis delen en openheid van zaken geven om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen.

Zakelijke en maatschappelijke invloed
Alles wat zij geleerd heeft wil zij graag doorgeven aan een nieuwe generatie. Dat doet zij door het publiceren van artikelen en door les te geven aan diverse universiteiten en aan overheden en inspecteurs in ontwikkelingslanden. Zij kan duiden wat ze moeten vragen aan bedrijven. Gelijkheid in de samenleving vindt Monique belangrijk. Daarom geeft zij ook zo graag les. Om mensen de andere kant te laten zien. Kennis niet voor jezelf houden, maar vooral delen met anderen.

Zakelijke en maatschappelijke betrokkenheid
Maatschappelijke betrokkenheid heeft zij van kinds af aan meegekregen. Als enig dochter van ouders die in het onderwijs werkten heeft Monique de diversiteit van mensen al vroeg omarmd. Haar werkzaamheden voor de Fiscale Commissie van de Verenigde Naties zijn pro bono. Ze zit in adviesorganen van Vienna University (Tax Practice Advisory Council) en New York University (Practice Council).

Het leveren van een belangrijke of bijzondere bijdrage aan de juridische wereld
Monique zorgt voor een belangrijk en fris tegengeluid op de Zuidas. In plaats van de individualistische blik – het eigen gewin – kijkt zij altijd naar het belang van verschillende partijen in de groep.

Danielle Pinedo

Danielle Pinedo (LW)

Kantoor
Baker McKenzie

Functie
Attorney at Law, Partner Employment

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/danielle-pinedo-9303b227/

Toelichting
Danielle Pinedo is jong, vrouw en partner arbeidsrecht bij een van de grote, internationale advocatenkantoren op de Zuidas. Een opvallend profiel, waardoor het bij haar al snel over diversiteit & inclusiviteit (D&I) gaat. Geen probleem voor Danielle, de sociale- en economische meerwaarde en impact van D&I zijn voor haar belangrijk. Ze heeft bovendien de maatschappelijke positie om voor anderen, binnen en buiten Baker McKenzie, het verschil te maken.

Danielle is bestuurslid en secretaris van Stichting Oorkaan, een in het Concertbouw opgericht jeugdmuziekgezelschap dat kinderen van alle niveaus en sociale en culturele achtergronden kennis wil laten maken met live uitgevoerde klassieke muziek. Maar ook de West-Europese canon van de klassieke muziek open wil breken, zodat wat er klinkt nog beter aansluit bij de samenstelling van de Nederlandse bevolking.

Binnen Baker McKenzie maakt Danielle zich sterk voor de ontwikkeling van jonge, vrouwelijke advocaten. Zo is Danielle mentor in ons internationale RISE programma, waarin jonge vrouwen gecoacht en uitgedaagd worden om te blijven groeien om zo de uitstroom van jonge, talentvolle vrouwelijke advocaten op Europees niveau te voorkomen. Danielle is ook toegevoegd lid van de Steering Committee van onze Europese Employment Practice Group. Als mentor begeleidt Danielle diverse nieuwe advocaten die starten bij Baker McKenzie Amsterdam.

Maar Danielle is vooral ook advocaat, een opvallend goede. Na haar (cum laude afgeronde) studie aan de VU begint ze in 2007 in de arbeidsrechtpraktijk van Baker McKenzie. Een bewuste keuze voor de mogelijkheden van een toonaangevend, internationaal advocatenkantoor en een bewuste keuze voor het arbeidsrecht. Ze voert een gevarieerde praktijk en adviseert cliënten onder meer over (collectief) ontslag, reorganisaties en herstructureringen, internationale detacheringen en arbeidsrechtsgeschillen en voert procedures.

Cliënten en peers waarderen haar werk en bevelen Danielle aan in de legal directories. Ook won Danielle twee jaar achter elkaar de Euromoney European Rising Stars-verkiezing in de categorie arbeidsrecht en de categorie Nederland. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest veelbelovende advocaten in Europa onder de 40 jaar.

Als hiring partner en rolmodel is Danielle belangrijk voor de groei van onze arbeidsrechtpraktijk en ons kantoor. Danielle laat vrouwen en mannen zien dat een topfunctie in de advocatuur samengaat met een gezinsleven (zij heeft een dochter Pippa van 1 en een zoon Olivier van 4 jaar), waarbij haar partner eveneens advocaat is bij een magic circle kantoor.

Haar kennis deelt Danielle door te publiceren, gastcolleges te geven aan onder meer de VU, regelmatig te spreken en innovatieve tools te ontwikkelen. Recent inspireerde Danielle studenten en net afgestudeerden met haar keynote speech tijdens een carrière event van Magnet.Me en liet zien welke mogelijkheden en kansen de advocatuur biedt. Ook is zij regelmatig in de media, door onder meer bij te dragen aan BNR en was ze onderdeel van een televisieprogramma over dertigers. Danielle haalde de landelijke media met de WWZ-poster, een handige infographic voor HR managers, advocaten en andere juridische adviseurs waarmee de regelgeving rond de WWZ op een overzichtelijke, visuele manier wordt gepresenteerd. Een slimme innovatie en een directe bijdrage aan het toegankelijk maken van wet- en regelgeving.

Nominaties Upcoming Talent of the Year 2021

Başak Küçük

Basak-Kucuk (UC)

Kantoor
Dentons Europe LLP

Functie
Senior Associate

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/basakkucuk/

Toelichting
Başak heeft alles wat een goede advocaat nodig heeft. Ze is slim, creatief en diplomatiek. Een juridische duizendpoot en een doorzetter.Opgeleid in Leiden. Dubbele LLM. Stage in Rotterdam bij een boutique in international (construction) arbitration. Nu bij Dentons in Amsterdam met focus op Construction & Projects. Actief in allerhande netwerken zoals AIJA, NAI Jong Oranje, DAA, VBR-A en VJOJ.

Maatschappelijk zeer betrokken. Zet zich in voor Diversity & Inclusion op de werkvloer via de de Dentons Diversity & Inclusion committee. Innoveert en laat van zich horen in de serie podcasts ‘Praten met Advocaten’, podcasts over allerhande maatschappelijke thema’s met een link naar de advocatuur. Betrokken bij verschillende pro bono projecten van Dentons waaronder over abortus wetgeving. Publiceert en heeft recent in Tijdschrift Bouwrecht als co-auteur meegewerkt aan een kritisch artikel over nieuwe model bouwteamovereenkomsten. Is ook op andere markten thuis. Ze kan heerlijk koken, speelt viool en heeft een venijnige pen die bij het laatste kerstcabaret ook goed van pas kwam. Last but not least is Başak een geweldige collega met wie je enorm kunt lachen en die zeer loyaal en zorgzaam is naar de mensen om haar heen. Başak is Upcoming Talent pur sang.

Alissa van Tongerloo

Alissa van Tongerloo (UC)

Kantoor
Holla legal & tax

Functie
Advocaat

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/alissa-van-tongerloo-57810132/

Toelichting
Alissa is een advocaat die haar cliënten vol overtuiging bijstaat en die verrassende en innovatieve oplossingen creëert voor juridische vraagstukken. Ze komt zelf uit een ondernemersgezin en is nuchter en nieuwsgierig. Daarnaast is Alissa een ontzettend sympathieke en betrokken vrouw, die vertrouwen wekt bij cliënten en bij collega’s.

Haar betrokkenheid uit zich bijvoorbeeld in haar initiatief voor het creëren van een nieuwe rol binnen Holla, ‘People Manager’, die zij in eerste instantie ook zelf vervult. In deze rol gaat ze in gesprek met junior advocaten om erachter te komen wat zij nodig hebben om hun professionele doelen te behalen. Ze fungeert als een sparringpartner en begeleidt en ondersteunt junior medewerkers in hun ontwikkeling binnen kantoor en in hun ontwikkeling als advocaat in het algemeen.

Een ander voorbeeld is het ‘Ladies in Legal’-netwerk, dat zij samen met een aantal vrouwelijke collega’s heeft geïnitieerd. Dit netwerk heeft tot doel om vrouwelijke bedrijfsjuristen met elkaar in contact te brengen en vakinhoudelijke, maatschappelijke en persoonlijke groei te stimuleren. Het uitgangspunt is hierbij om een dialoog te starten en te fungeren als een klankbord voor bedrijfsjuristen, die vaak alleen werken in een (veelal door mannen gedomineerde) organisatie. Voorbeelden van onderwerpen die aan komen zijn: hoe om te gaan met ondermijnend gedrag, ethische dilemma’s en verschillende juridische onderwerpen.

Alissa is in korte tijd gegroeid tot een belangrijke schakel in het team ondernemingsrecht. Ze timmert flink aan de weg als dealmaker en specialiseert zich in innovatieve contracten en samenwerkingen. Daarbij heeft zij speciale interesse in de circulaire economie en de energietransitie. Zij maakt dan ook onderdeel uit van Holla’s Transitieteam. In haar werk maakt ze zich hard voor duurzame en innovatieve technologische oplossingen en ontwikkelingen en staat zij graag partijen met een circulaire missie bij.

Maar ook buiten haar werk draagt Alissa haar steentje bij. Ze is een van de advocaten die de juridische vraagstukken van de organisaties van La Vuelta Holanda en Formula Eindhoven oppakt. Dit is ook een voorbeeld van haar maatschappelijke inzet. Voor Alissa is duurzaamheid belangrijk. Ze kiest er bewust voor zich te committeren aan de Formula Eindhoven, omdat ze van mening is dat een dergelijk innovatief evenement een belangrijke bijdrage kan leveren aan de zichtbaarheid van duurzame technologische oplossingen in de regio Eindhoven, maar ook internationaal.

Tot slot is Alissa een vrouw die collega’s inspireert. Zij weet heel goed de balans te vinden tussen werk, privé en maatschappelijke betrokkenheid. In een branche die erg traditioneel kan zijn is dit vooral voor jongere collega’s een aansprekend voorbeeld.

Kirsy Corten

Kirsy Corten (UC)

Kantoor
DLA Piper

Functie
Advocaat / Associate

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/kirsycorten/

Toelichting
Kirsy is in 2016 als advocaat begonnen bij DLA Piper op de praktijkgroep Real Estate. Kirsy heeft zich met verve toegelegd op het commercieel huurrecht (retail, kantoren, logistiek) en op vastgoedgerelateerde geschillen (inzake huur, koop en projectontwikkeling). Kirsy is uiterst professioneel en leergierig en zet zich altijd ten volle in voor haar cliënten. Kirsy is aldus reeds op jonge leeftijd een belangrijke en succesvolle juridisch adviseur geworden van toonaangevende bedrijven in het vastgoed, de retail en hotels & leisure.

Bij een complex huurrechtelijk project of ingeval van een hoogoplopend zakelijk geschil in vastgoedzaken is Kirsy de persoon die met scherpte en beleid oplossingen weet te bewerkstelligen. Zij combineert strijdlustigheid met een warm hart. Zij zet zich in voor pro bono projecten op kantoor en heeft altijd oog voor de maatschappelijke en persoonlijke aspecten van een zaak.

Kirsy publiceert regelmatig in het ‘Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte’. Zij levert hiernaast bijdragen aan ‘Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht’.

Het talent van Kirsy is gelegen in het verenigen van juridische professionaliteit, menselijkheid en oplossingsgericht pragmatisme. De bijzondere prestaties van Kirsy zijn als volgt:

 • Kirsy heeft meegewerkt aan het adviseren en vertegenwoordigen van een van de grootste franchisenemers in de Doe-Het-Zelf sector in de Benelux. Dit had onder meer betrekking op een huurbeëindigingsprocedure, alsmede over de realisatie van nieuwe winkels.
 • Kirsy heeft meegewerkt aan de advisering over de ontwikkeling en bouw van het 650 kamers tellende nhow Amsterdam Rai hotel (opgeleverd begin 2020). Dit hotel is het grootste hotel in de Benelux. Met een spectaculair ontwerp zowel buiten (Rem Koolhaas/OMA), als in het interieur (NEXT Architects). De gelijktijdige werkzaamheden aan de inrichting en het gebouw zelf vereisten intensief juridisch advies, evenals de opleverings- en overdrachtsprocedure voor de 650 kamers.

Kirsy is een kei in het commercieel huurrecht. Zij heeft een product ontwikkeld voor het overeenkomen van ‘afwijkende bedingen’ in retail huurovereenkomsten, zonder dat die afwijkende bedingen ter goedkeuring aan de kantonrechter voorgelegd behoeven te worden. Dat scheelt partijen veel kosten en tijd.Kirsy is een toonbeeld van professionaliteit én een persoonlijke omgang met cliënten en collega’s. Daarmee vormt ze voor jonge collega’s een voorbeeld voor hoe op een gezonde manier om te gaan met – en waar nodig tegenwicht te bieden aan – de ‘corporate’ cultuur van de Zuidas.Succes is er volgens Kirsy pas wanneer er naast kortstondig zakelijk succes ook een duurzame en persoonlijke cliëntrelatie wordt opgebouwd. Kirsy is loyaal en betrouwbaar en verwacht dat ook van de mensen met wie ze werkt.Altijd loyaal en betrouwbaar zijn en oog hebben voor jouw omgeving en persoonlijke aspecten.

Kirsy laat zien dat het professionaliteit in het vak van advocaat bij een commercieel kantoor en een maatschappelijk betrokken instelling goed te combineren zijn. Dat spreekt cliënten en collega’s aan en krijgt daardoor veel navolging.

Kirsy is actief betrokken bij een aantal pro bono-projecten. Zo heeft zij een training gegeven aan medewerkers van de Rechtswinkel over huurrecht. Daarnaast is zij zeer actief betrokken bij de coördinatie van de Pro Bono Committee en de pro bono-praktijk.Maar ook buiten haar pro-bono activiteiten om is zij zeer maatschappelijk betrokken. Zij orginiseert vrijwilligersprojecten in samenwerking met NL Cares.Kirsy heeft een juridisch product ontwikkeld voor het overeenkomen van ‘afwijkende bedingen’ in retail huurovereenkomsten, zonder dat die afwijkende bedingen ter goedkeuring aan de kantonrechter voorgelegd behoeven te worden. Dat scheelt partijen veel kosten en tijd.

Hanneke Schreur

Hanneke Schreur (UC)

Kantoor
Allen & Overy LLP

Functie
Advocaat

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/hannekeschreur/

Toelichting
Hanneke is advocaat-medewerker in onze internationale arbitragepraktijk en werkt sinds 2017 bij Allen & Overy. Simpel gezegd: Hanneke is een buitengewoon goede jurist, die haar talenten bovendien ten volste inzet voor het goede doel. Daar waar stagiaires het soms lastig vinden om als junior in een groot team hun rol te vinden, bouwt Hanneke haar rol binnen afzienbare tijd zodanig uit dat ze onmisbaar wordt voor het dossier. Naast haar werk voor A&O zet ze zich in voor diverse pro bono-projecten op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs. Met haar bovengemiddelde juridische kennis, toewijding en enthousiasme is Hanneke een geweldige aanwinst voor ieder team. Haar grote bescheidenheid siert haar, maar juist daarom gunnen we haar deze Upcoming Talent award zo.

Ondanks haar nog korte carrière werkt Hanneke op diverse, omvangrijke arbitragedossiers, met claims die variëren van tientallen miljoenen tot meer dan een miljard. In haar eerste jaar al heeft Hanneke in een complexe procedure – met arbitrages en litigation in verschillende landen – twee kort gedingen gedaan. In de South Stream-arbitrage (over de aanleg van een Russische gaspijplijn naar Europa) speelde Hanneke een belangrijke rol, net als in een grote arbitrage over de distributie van pharmaceutische producten in het Verenigd Koninkrijk.

Hanneke is bovendien actief lid van onze Pro Bono Commissie. Ze is betrokken bij twee onderwijsprojecten gericht op kansengelijkheid: JINC en CampusNL. Voor JINC coördineert Hanneke bliksemstages voor scholieren en het ‘Baas van Morgen’-project, werft ze begeleiders en geeft ze presentaties op middelbare scholen. CampusNL organiseert zomercampussen en na-schoolse programma’s. De afgelopen tijd is CampusNL uitgegroeid van een Rotterdamse naar een landelijke organisatie, wat vroeg om een flinke professionaliseringsslag. Hanneke heeft CampusNL intensief begeleid bij dit traject. Ze leidt het team A&O-advocaten dat de organisatie juridisch bijstaat in de transformatie, onder meer door het opstellen van contracten, AVG-reglementen en gedragsprotocollen. Daarnaast heeft Hanneke inmiddels een derde project opgepakt: een nieuw op te zetten mentorprogramma tussen de directies van scholen en het bedrijfsleven, waarbij zij met een team de samenwerking juridisch begeleidt en de benodigde documenten opstelt.

Hanneke is inhoudelijk ontzettend sterk en gebruikt haar expertise om zowel op kantoor als binnen het onderwijs waarde toe te voegen. Ze is vierdejaars advocaat, maar pakt net zo makkelijk werkzaamheden op die doorgaans door oudere medewerkers worden gedaan. Ze heeft een sterk analytisch vermogen, overziet snel een groot of complex geschil en ziet de samenhang tussen verschillende issues, waarna ze terugkomt met een onderbouwde strategie. Ze creëert voor zichzelf ruimte om zaken op te pakken en neemt zowel inhoudelijk als organisatorisch een leidende rol op zich. Het is indrukwekkend hoe zij haar veeleisende werk combineert met haar niet aflatende inzet voor de pro bono-projecten, waarbij Hanneke van grote waarde is. Het afgelopen jaar hebben we in diverse, internationale zittingen veel stukken moeten indienen van honderden pagina’s en bijlagen, maar Hanneke houdt overzicht – en het hoofd koel.

Hanneke is opgegroeid in China en zat daar op een Chinese school. Daarna studeerde ze in Nederland en Oxford, waar ze summa cum laude afstudeerde. Ze heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en is een echte teamspeler. Hanneke blijft dicht bij zichzelf, is bescheiden en wars van borstklopperij. Ze voert niet het hoogste woord, maar men moet haar zeker niet onderschatten (en dat ontdekken cliënten ook snel genoeg). Binnen de internationale arbitrage-community stelt Hanneke zich actief en zichtbaar op. Dat Hanneke ondanks haar jonge jaren op haar vakgebied een stevige professional is, heeft ze in eerdere procedures duidelijk gemaakt. Maar ze vindt het ook buitengewoon belangrijk om haar (juridische) talenten in te zetten voor het deel van de maatschappij dat minder makkelijk toegang heeft tot het recht, zoals ze dat zelf verwoordt. Door het uitvoeren en actief uitdragen van haar pro bono-werk, draagt Hanneke bij aan het vergroten van diversiteit en inclusiviteit in het onderwijs en de maatschappij.

Juno Terpstra

Juno Terpstra (UC)

Kantoor
Stibbe

Functie
Associate – Arbeidsrecht & Pensioenrecht

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/juno-terpstra/

Toelichting
Juno is na het afronden van de masters Privaatrecht en Arbeidsrecht in 2018 bij Stibbe komen werken. In de korte tijd dat zij bij ons werkt, heeft zij laten zien niet alleen een zeer goede, ondernemende advocate te zijn, maar heeft zij ook getoond een betrokken collega te zijn die zich hard maakt voor een inclusieve werkomgeving. Wij nomineren haar dan ook graag voor de verkiezing ‘Upcoming Talent of the Year’.

Als advocaat adviseert en procedeert Juno over complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht en pensioenrecht. Ze is hierin een zeer talentvolle advocate gebleken die ook in hectische situaties het hoofd koel houdt. Met haar vermogen overzicht te houden en te coördineren en delegeren, toont ze leidinggevende kwaliteiten waarin ze haar functie ruimschoots vooruit is. Tevens is Juno in staat de behoefte en stijl van de cliënt te begrijpen, en haar aanpak en adviezen daarop aan te passen. Cliënten spreken zich zonder uitzondering positief uit over Juno’s werk. Zoals Uber, waar Juno ruim een half jaar een secondment heeft gedaan. Zij was daar als Employment Counsel verantwoordelijk voor HR in geheel EMEA – een rol waaraan zij zeer volwassen invulling gaf en waar haar leidinggevende kwaliteiten en cliëntgerichte aanpak tot concrete resultaten leidden. Een zeer knappe prestatie voor een advocaat-stagiaire, waar wij als collega’s nog altijd zeer trots op zijn.

Kenmerkend voor Juno is haar nimmer aflatende ondernemerschap. Al in haar stageperiode dacht zij mee in business development initiatieven en droeg zij bij aan pitches. Toen in 2020 naar aanleiding van de COVID-19 lockdown door de Nederlandse overheid steunmaatregelen werden geïntroduceerd, zag Juno dat als kans voor ons kantoor. Direct specialiseerde zij zich in deze regelingen en initieerde en coördineerde zij BD-activiteiten, in eerste instantie vanuit de arbeidsrechtpraktijk, maar later vooral kantoorbreed. Dit resulteerde bijvoorbeeld in e-books over thuiswerken en COVID-19 gerelateerde onderwerpen, maar ook in een podcastserie, een speciale website voor COVID-19 gerelateerde arbeidsrechtonderwerpen en een artikel dat zij schreef voor vaktijdschrift TvO. Met al deze inspanningen heeft zij niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan ons kantoor, maar heeft ze ook in een kort tijdsbestek juridisch complexe onderwerpen inzichtelijk gemaakt voor een breed publiek.

Wat voor Juno spreekt is dat zij zich in iedere situatie zal uitspreken als zaken tegen haar eigen normen en waarden ingaan. Daarmee blijft ze als jonge advocate niet alleen dicht bij zichzelf, maar levert ze ook een essentiële bijdrage aan ons kantoor en de manier waarop wij met elkaar samenwerken. Ze maakt zich hard voor een inclusieve werkomgeving, waarbij iedereen zich op zijn/haar gemak voelt. En dat betekent: eerlijk benoemen wat nodig is voor een inclusieve werkomgeving, en op een positieve manier verandering stimuleren.

Die betrokkenheid toont Juno niet alleen op de werkvloer, maar ook in de maatschappij. Zo heeft ze speciaal oog voor subtiel seksisme, waar ze zich op een effectieve manier tegen uitspreekt. Zo zou ze iedereen de boeken Untamed (Glennon Doyle) en We should all be feminists (Chimamanda Ngozi Adichie) aanraden.

Al tijdens haar studietijd zette Juno zich in als vrijwilliger bij de Vereniging Rechtswinkel te Utrecht, en gaf zij bijles aan havo- en vwo-leerlingen in Amsterdam Zuidoost. Bij Stibbe geeft ze met regelmaat les aan leerlingen van de IMC Weekendschool over het vak recht. Met veel passie en een positieve, aanstekelijke houding weet zij op deze manier jonge scholieren enthousiast te maken voor het recht.

Juno is een groot talent op meerdere vlakken, en wij zijn daarom trots om haar onze collega te noemen. We zijn ervan overtuigd dat zij de komende jaren veel van zich zal laten horen in de arbeidsrechtpraktijk en een belangrijke aanjager zal zijn van inclusie op onze werkvloer en in de maatschappij.

Kim van der Meij

Kim van der Meij (UC)

Kantoor
SKM Juristen

Functie
Jurist, naampartner

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/kim-van-der-meij/

Toelichting
Ik wil graag Kim van der Meij van SKM Juristen nomineren voor de Upcoming Talent of the Year 2021. Kim is loyaal, hardwerkend, slim en heeft veel verstand van zaken. Zij is anders dan alle andere juristen en advocaten. Zij toont empathie, luistert, weet het beste in andere naar boven te halen, past haar kennis toe op zo’n manier dat het duidelijk wordt voor degene die voor haar zit en ze volgt haar eigen pad, neemt daarop initiatief en is niet bang om van dat pad af te wijken. Ze strijd -binnen en buiten de rechtbank- echt voor haar cliënten en dit zorgt tot nu toe voor vele positieve klanten.

Ze is pas 3 jaar werkzaam bij dit kantoor, maar ze heeft het tot nu toe al geschopt tot naampartner en is officieel ingetreden in het bestuur. Dit komt naar mijn idee door haar persoonlijkheid, inzet en drive om het beste in haarzelf naar boven te krijgen maar ook in andere. Iets wat in mijn optiek zeker goed lukt en wat velen niet kunnen navertellen. Daarnaast is ze sinds kort ook MFN-mediator, om zo bij te blijven in de nieuwe ontwikkelingen maar ook om haar klanten via andere manieren tot een gewenste oplossing te laten komen. Ik weet zeker dat ze dit ook goed op de kaart gaat zetten binnen het kantoor. Ze is daarnaast ook bezig voor andere in deze branche. Zo heeft ze al diverse studenten begeleid bij een (afstudeer)stage om hen ook met veel plezier en kennis het werkveld in te laten gaan. Heeft ze diverse lezingen en presentaties gegeven bij bedrijven maar ook bij rechtswinkels om hen te helpen bij vraagstukken en om zo haar kennis over te dragen.

Kim is een topper en elke kantoor zal blij met zo’n aanwinst zijn. Ze heeft al aan vele dossier gewerkt van grotere organisaties heeft veel potentie en heeft de drive om het kantoor waar ze nu werkt uit te breiden tot een toonaangevend kantoor in Nederland. Ze werkt keihard doet veel meer dan van haar verwacht wordt op deze leeftijd en in deze branche. Ik kan dan ook oprecht zeggen dat zij deze nominatie verdient en een echt talent is binnen de juridische wereld waar men nog veel van zal horen.

Emilie van Lierop

Emilie van Lierop (UC)

Kantoor
Taylor Wessing

Functie
General Counsel (Compliance Officer) & advocaat

LinkedIn-profiel
https://www.linkedin.com/in/emilievanlierop/

Toelichting

 1. Nominaties dienen tussen 8 oktober 2021 en 1 november 2021 14:00 uur via de website aangemeld te worden. Ga hiervoor naar de website www.legalwomen.nl en vul het nominatieformulier in dat op de homepage te vinden is.
 2. Nominatie kan geschieden door een ieder.
 3. De genomineerde is werkzaam als jurist.
 4. De genomineerde bekleedt minimaal zeven jaar een juridische positie.
 5. Voor de nominatie dient een duidelijke omschrijving van de motivatie van de nominatie te worden toegevoegd. Criteria hierbij zijn onder meer: talent, bijzondere prestaties, leiderschap, visie, zakelijke en maatschappelijke invloed/betrokkenheid en het leveren van een belangrijke of bijzondere bijdrage aan de juridische wereld.
 6. De onafhankelijke jury voor 2021 bestaat uit drie nader bekend te maken leden.
 7. De jury selecteert een shortlist van 6-8 genomineerden en maakt deze publiekelijk bekend, via website.
 8. Een ieder kan zijn of haar stem uitbrengen op de genomineerde finalisten vanaf 5 november 2021 tot 18 november 2021 12.00 uur.
 9. Via de website valt periodiek tussen genoemde data de ranking qua aantal stemmen van de genomineerden te volgen.
 10. De drie genomineerden met de meeste stemmen worden bekend gemaakt op 19 november 2021. Aan hen wordt gevraagd – in persoon – een korte pitch van 2 minuten te houden tijdens de fysieke bijeenkomst bij Houthoff op 25 november 2021.
 11. De jury zal op 25 november 2021 na de pitches bekendmaken wie van de drie finalisten zij verkiest tot Legal Woman of the Year 2021.
 1. Nominaties dienen tussen 8 oktober 2021 en 1 november 2021 14:00 uur via de website aangemeld te worden. Ga hiervoor naar de website www.legalwomen.nl en vul het nominatieformulier in dat op de homepage te vinden is.
 2. Nominatie kan geschieden door een ieder.
 3. De genomineerde is werkzaam als jurist.
 4. De genomineerde bekleedt minimaal 3 en maximaal 8 jaar een juridische positie.
 5. Voor de nominatie dient een duidelijke omschrijving van de motivatie van de nominatie als bijlage te worden toegevoegd. Criteria hierbij zijn onder meer: talent, bijzondere prestaties, visie, zakelijke en maatschappelijke invloed/betrokkenheid en de veronderstelling dat de genomineerde een belangrijke of bijzondere bijdrage aan de juridische wereld zal gaan leveren, of wellicht al levert.
 6. De onafhankelijke jury voor 2021 bestaat uit drie nader bekend te maken leden.
 7. De jury selecteert een shortlist van 6-8 genomineerden.
 8. Een ieder kan zijn of haar stem uitbrengen op genomineerde finalisten van 5 november 2021 tot 18 november 2021 12.00 uur.
 9. Via de website valt tussen genoemde data de ranking qua aantal stemmen van de genomineerden te volgen.
 10. De drie genomineerden met de meeste stemmen worden bekend gemaakt op 19 november 2021. Aan hen wordt gevraagd – in persoon – een korte pitch van 2 minuten te houden tijdens de fysieke bijeenkomst bij Houthoff op 25 november 2021.
 11. De jury zal op 25 november 2021 na de pitches bekendmaken wie van de drie finalisten zij verkiest tot Legal Woman Upcoming Talent 2021.