Stemmen Legal Woman of the Year 2023

Stemmen in de categorie Legal Woman of the Year 2023 is mogelijk tot 17 november 2023 12.00 uur

Anoeska Narain

Kantoor
Just Eat Takeaway.com
Functie
VP Tax

Als Anoeska een ruimte betreedt komt er echt iemand binnen. En dat terwijl ze iemand is die geen enkele behoefte heeft om zich te laten gelden of om op de voorgrond te treden. Wie je ook spreekt over haar, je zal horen dat ze een bijzonder mens is. Vice President Tax van een beursgenoteerde onderneming die vorig jaar meer dan 5 miljard euro heeft omgezet, maar ook teammanager van het hockeyteam van haar dochter, klassenmoeder, organisator van menig buurtfeest en al meer dan 14 jaar actief bij een stichting die zich onder andere inzet voor kansarme kinderen.

Toen ze fiscaal recht studeerde wist ze al dat ze later in het bedrijfsleven wilde werken en heeft ze haar carrière bewust opgebouwd door ervaring op te doen in verschillende omgevingen. Zo maakte ze al vroeg in haar loopbaan een bedrijfscultuur mee die volledig indruiste tegen hoe zij zelf in het leven staat. Die tijd heeft haar een stuk minder naïef gemaakt maar haar ook geholpen om nog helderder voor de geest te hebben wat voor leider ze wil zijn: iemand met een positieve inslag die leidt vanuit compassie en empathie. Ze geeft mensen de ruimte om te laten zien waar hun kwaliteiten liggen maar staat ook achter ze als er dingen misgaan. Achter de schermen vangt zij de klappen op, vaak zonder dat haar team dat door heeft. Tegelijkertijd is ze ferm. Ze kan heel duidelijk zeggen waar het op staat en dat dingen beter moeten, maar doet dat op een gelijkwaardige en constructieve manier. Haar mensen gaan dan ook voor haar door het vuur.

Anoeska tolereert geen interne politiek en heeft een sfeer van gezamenlijkheid opgebouwd. Ze staat zelf heel stevig in haar schoenen en is juist daarom ook niet bang om af en toe gewoon te zeggen ‘ik weet het niet’. Dit open vizier mag iedereen bij haar hanteren. Zelfs door haar ingehuurde externe adviseurs zoals advocaten voelen zich bij haar zeker genoeg om open te zijn over het feit dat ze bepaalde situaties nog nooit eerder aan de hand hebben gehad. Ze stelt mensen op hun gemak, behandelt iedereen met evenveel respect en is niet snel geïmponeerd door hautain gedrag. Sterker nog, door haar eigen down to earth houding gaat ook bij anderen de air eraf – een zeldzame kwaliteit die zorgt voor verbinding en een level playing field.

Voor haar werk moet ze regelmatig reizen. Soms is er best wat weerstand tegen wat als bemoeienis van het hoofdkantoor wordt gezien en moet ze zich er letterlijk inwringen, maar steevast weet ze iedereen toch voor zich te winnen. Niet alleen door haar persoonlijkheid maar ook omdat ze inhoudelijk iets brengt dat in dat land relevant en nuttig is. Ze denkt oprecht mee en kan zich goed verplaatsen in de lokale belangen zonder het grotere doel uit het zicht te verliezen. Tegen het einde van zo’n bezoek staan alle neuzen dezelfde kant op. 

Als bedrijfsjurist krijgt ze veel energie van de internationale context en het feit dat ze in haar positie veel impact kan maken, zowel zakelijk als maatschappelijk. Het bedrijf raakt letterlijk miljoenen levens per dag en werkt samen met honderdduizenden restaurants. Met een dergelijke schaal kun je door middel van kleine aanpassingen in je afspraken met partners en in je eigen bedrijfsprocessen al heel veel goeds bereiken, iets waar het bedrijf op een heel concrete en methodische manier mee bezig is. Daarnaast kan Anoeska in haar positie ook bijdragen aan de bedrijfsresultaten. Haar baan bestaat uit vooruitkijken en zorgen dat het bedrijf binnen de kaders van de wet opereert. Hiervoor is een sterk netwerk cruciaal. Ze heeft naar eigen zeggen dan ook het meeste bereikt door relatiemanagement. Haar kracht ligt in het opbouwen van goede relaties met alle belangrijke interne en externe stakeholders zoals de belastingdienst en andere overheidsinstanties. Ze weet de bedrijfsvisie over te brengen en onderbouwt alles moeiteloos met strategie en cijfers, maar in de eerste plaats zitten er mensen aan tafel. De meerwaarde van haar persoonlijke aanpak bewijst ze keer op keer. Zo is ze bijvoorbeeld letterlijk naar de andere kant van de wereld gevlogen omdat het bedrijf in dat land een belastingaanslag van behoorlijke omvang zou krijgen die ze onterecht vond. Enkele weken na die meeting kwam het bericht dat de aanslag niet zou worden opgelegd omdat de belastingdienst haar ingenomen standpunt introk in deze zaak. Hierover zegt ze zelf heel nuchter: ‘Je kunt natuurlijk procederen maar in mijn ervaring is het zo dat als je mensen meeneemt in je overwegingen en laat zien dat je het goede wil doen, ze je positie beter begrijpen. Zo kom je samen makkelijker tot een oplossing’.

Ook juridisch inhoudelijk is ze scherp. Ze gaat over zoveel dossiers (van M&A tot compliance) dat het onmogelijk is om alle details te kennen maar ze heeft de gave om altijd de essentie te vatten, de relevante vragen te stellen en de juiste mensen om zich heen te verzamelen om tot het beste resultaat te komen. Ze is creatief in haar aanpak en heeft onlangs in een van de landen waar haar bedrijf zit een alternatieve wettekst voorgesteld die een heel elegante oplossing biedt voor alle partijen.

De lijst met zakelijke en juridische wapenfeiten is lang en indrukwekkend, maar als je Anoeska vraagt waar ze het meest trots op is dan is dat haar team. De fusie tussen Just Eat en Takeaway.com heeft op allerlei vlakken uitdagingen met zich meegebracht, waaronder de integratie van twee bestaande tax teams. Dat leidde tot het vertrek van sommige collega’s en het opnieuw moeten opbouwen van een hecht team. En dat ook nog eens grotendeels op afstand vanwege geografische spreiding en het feit dat dit zich in coronatijd afspeelde. Nu staat er een jong, ambitieus en sterk team dat zich kenmerkt door de goede sfeer. Het is een veilige omgeving waar veel wordt gelachen, waar mensen zich gezien voelen en waar ze durven te proberen. Waar ze mogen vallen, opstaan en uiteindelijk groeien. Deze uitspraak die Anoeska jaren geleden heeft gehoord is haar altijd bijgebleven en past precies bij hoe zij zich als leider heeft ontwikkeld: “You don’t build a business. You build people. And then people build the business.”

Vroukje van Oosten Slingeland

Kantoor
ING
Functie
General Counsel ING

Vroukje is intelligent, gedreven en verbindend. Als General Counsel van 1 van de grootste beursgenoteerde bedrijven van Nederland heeft zij ‘n oog voor juridische ontwikkelingen zonder de maatschappelijke context, het belang van de organisatie èn de aanwezigheid van meer vrouwelijk leiderschap in de organisatie uit het oog verliezen. Vroukje is de èchte topper. Zij heeft de kracht en de moed heeft om transities als bedrijfsjurist te ondersteunen. Vroukje is ‘n positief voorbeeld voor andere vrouwen in het algemeen en ons vakgebied in het bijzonder.

Vroukje heeft sterk strategisch inzicht. Ze laat zich goed adviseren en bepaalt vervolgens een koers. In het behalen van de doelstellingen voor de organisatie weet ze waar zij prioriteit aan moet geven, of ze naar voren of naar achteren moet stappen. Omdat zij ook goed naar achteren kan stappen geeft zij haar team en anderen veel ruimte. Maar zij is ook ijzersterk om op het juiste moment naar voren te stappen. Zij weet goed welke belangen spelen waaronder maatschappelijke belangen en bepaalt per belang hoe dit het beste kan worden meegewogen in het bredere plaatje. 

Vroukje is een schaker die alle spelers op het bord tot hun recht laat komen. Zij deelt het limelight met wie het toekomt.

Vroukje is dan ook een echte leidinggevende teamspeler. Zij stippelt de strategie uit voor en met haar team. En zorgt dat haar teamleden samenwerken en geeft haar teamleden de ruimte om in hun kracht te werken.  Vroukje kan goed de vermogens en kwaliteiten van personen inschatten en daar op inspelen.

Vroukje is heel integer. Integriteit gaat boven haar eigen belang. En dat maak Vroukje een dappere leider. Zij heeft een vrouwelijke uitstraling en instelling zonder een mannelijke leidingstijl aan te nemen. Juist deze houding maakt haar gezaghebbend.

Vroukje is ‘n vrouw die andere vrouwen draagt. Zij geeft andere vrouwen een zetje het podium op. Zij deelt ruimhartig het limelight met andere vrouwen. Vroukje handelt naar haar overtuiging dat vrouwen met kwaliteit het net zo goed kunnen als mannen met kwaliteit.    

Nadine Groeneveld-Tijssens

Kantoor
AKD Benelux law firm
Functie
Partner, advocaat, advocaat bij de HR,
bijzonder hoogleraar appelrechtspraak


Nadine Groeneveld-Tijssens is dé ‘Legal Woman of the Year’. Als cassatieadvocaat en partner bij AKD behandelt zij uiteenlopende zaken op het gebied van onder andere contracten- en aansprakelijkheidsrecht, onteigeningsrecht, vervoersrecht. Daarnaast richt zij zich op procesrechtelijke kwesties in algemene zin. Zij procedeert hierover in feitelijke instanties en treedt op als sparringpartner voor andere advocaten die te maken hebben met kwesties van procesrechtelijke aard.

Nadine heeft beroepsmatig twee grote passies: procederen én wetenschap bedrijven. Dat is wat Nadine zo bijzonder en een voorbeeld voor heel veel andere vrouwen – maar ook mannen – maakt. Vanaf het begin van haar carrière combineert Nadine praktijk met wetenschap. Kort nadat zij als advocaat-stagiaire was begonnen, startte Nadine al met haar promotieonderzoek. In 2015 verdedigde zij haar proefschrift over de verklaring voor recht. Sindsdien publiceert zij zeer regelmatig in toonaangevende tijdschriften over procesrechtelijke en materieelrechtelijke onderwerpen. De afgelopen jaren is zij bovendien gastdocent geweest voor het mastervak Verdiepend burgerlijk procesrecht. Ook geeft ze regelmatig cursussen aan onder andere rechtbanken, hoven en advocaten over procesrechtelijke thema’s als het petitum, het dictum, gezag van gewijsde en hoger beroep. Met het toepassen van haar ervaring als advocaat bij de Hoge Raad in de wetenschap en de inzichten uit de wetenschap weer in de praktijk, weet Nadine het recht toegankelijker te maken. Zij kan ingewikkelde onderwerpen dan ook op een eenvoudige wijze uitleggen.

Het toegankelijk maken van complexe onderwerpen, heeft zij onlangs op 14 oktober 2023 gedemonstreerd tijdens haar oratie. Op 1 september 2022 is Nadine namelijk benoemd tot bijzonder hoogleraar Appelrechtspraak aan Tilburg University. Een kroon op haar werk en een bijzondere prestatie. Hiermee wordt de verbinding tussen de academie en de rechtspraak verder versterkt. Met haar onderzoek bevordert ze de rechtswetenschap op het vlak van de appelrechtspraak en haar onderwijs helpt bij de verspreiding van die kennis. In haar oratie heeft Nadine op een zeer heldere wijze betoogd dat het procesrecht wat weg heeft van een ecosysteem dat zich rondom een natuurlijk evenwicht beweegt. Een rigoureuze hervorming van een dergelijk systeem is lastig. Nadine ziet echter wel kansen voor verbetering van het appelprocesrecht, dat wordt gezien als duur, traag en ingewikkeld. Namelijk met kleine stapjes en van binnenuit, bijvoorbeeld met behulp van de agenda’s voor de Rechtspraak. De komende jaren doet zij onderzoek naar de functie, positie en werkwijze van de appelrechter en zal zij zich richten op de mogelijkheden van maatwerk in hoger beroep. Welke keuzes kan de rechtzoekende maken aan het begin van de procedure en welke invloed hebben die keuzes op de lengte, kosten en ingewikkeldheid van de procedure? En hoe is het gesteld met de informatievoorziening rondom die keuzes? Wordt de rechtzoekende voldoende geïnformeerd? En zo niet, ligt hier dan een taak voor de rechter al dan niet via de advocaat?

Nadine haar invloed en betrokkenheid op maatschappelijk niveau, geldt ook op zakelijk gebied. Bij AKD, waar zij sinds 2020 werkt, is Nadine een rolmodel voor velen. Zij is hét voorbeeld van een advocaat die uitblinkt in haar rechtsgebied, partner is bij een groot advocatenkantoor, en dit harmonieus weet te combineren met het gezinsleven. Bovenal is Nadine prettig in de samenwerking en omgang met anderen. Nadine is in het bijzonder een inspiratie voor (jonge) collega’s die altijd bij haar terecht kunnen over procesrechtelijke onderwerpen of andere (persoonlijke) zaken.

Deze nominatie wordt niet alleen onderschreven door kantoorgenoten en het bestuur van AKD, maar ook door verschillende personen waarmee Nadine samenwerkt of heeft samengewerkt buiten AKD.  

Pauline Sick

Kantoor
Boontje advocaten
Functie
Advocaat / managing partner

Het is met groot genoegen dat ik de nominatie indien van Pauline Sick voor de “Legal Woman of the Year” award. Zij heeft zich gedurende haar carrière onderscheiden op diverse fronten die binnen de gestelde criteria vallen.

Pauline is inmiddels ruim 25 jaar advocaat en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij heeft een indrukwekkende carrière in de juridische wereld opgebouwd en onderscheidt zich door haar diepgaande juridische kennis en juridische vaardigheden. Mede om deze reden is ze gerankt door Chambers en Partners (Chambers en Partners is een toonaangevende internationale organisatie. Zij leveren met gedetailleerde rankings inzicht in ’s werelds toonaangevende advocaten en advocatenkantoren.).

Binnen het arbeidsrecht heeft Pauline zich gespecialiseerd in het cao-recht, flexibele arbeidsrelaties, medezeggenschapsrecht, en fraude en integriteit. Zij zet op allerlei manieren haar expertise in. Zo is zij jarenlang actief lid geweest van de Werkgroep CAO-recht van de Vereniging voor Arbeidsrecht en heeft zij bijgedragen aan een aantal publicaties van deze vereniging. Ook publiceert Pauline met enige regelmaat in juridische tijdschriften en is zij al jarenlang lid van de redactie van het tijdschrift Recht en Arbeid (TRA). Daarnaast is zij sinds de oprichting van het jurisprudentietijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR) lid van het team van bewerkers van de uitspraken die 14 x per jaar in dat blad worden gepubliceerd. Als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Haag draagt ze bij aan de rechtspraak op het gebied van het arbeidsrecht. Tot slot doceert zij regelmatig bij diverse onderwijsinstellingen, zoals bij de Universiteit Leiden als docent van het vak Practicum (een onderdeel van de Master Arbeidsrecht). Zo draagt zij op verschillende manieren en binnen verschillende gremia met haar juridische expertise bij aan de ontwikkeling van het arbeidsrecht.

Pauline is sinds 1997 werkzaam als advocaat. Integer, evenwichtig en betrouwbaar, dat is Pauline ten voeten uit. Als professional en als mens. Ze richt zich sterk op de inhoud en weet jarenlange, duurzame relaties met cliënten op te bouwen. Zo heeft zij cliënten in bijvoorbeeld de onderwijs- en cultuursector, de luchtvaart en de uitgeefwereld die zij al jarenlang bedient. Ze neemt een gezonde dosis professionele afstand, maar toont tegelijk ook haar persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid. Pauline is pragmatisch en gaat situatie- en oplossingsgericht te werk. Als partner binnen ons kantoor behandelt ze niet alleen complexe juridische zaken met succes, maar deelt ze ook haar expertise door het inspireren van jongere juridische professionals in ons team.

Ik verwijs graag naar de volgende citaten uit een rapport van het eerder genoemde Chambers en Partners:

Client: Pauline Sick is efficient, practical, friendly and knowledgeable.

Market commentator: I can comment on the work of Pauline Sick, who is really good. I have seen her in court. In my opinion she is extremely strong. She’s someone I’d refer all my friends to. She is very easy to get along with.

Pauline heeft zich naast haar werk als advocaat toegewijd aan het besturen van verschillende maatschappelijke en charitatieve organisaties, zoals het Gezondheidscentrum Lombok en de organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ). Zij is lange tijd als vrijwilliger verbonden geweest aan de stichting Big Brother, Big Sister, en als zodanig mentor geweest van een kind uit een achterstandssituatie. In de meer recente jaren heeft zij haar bestuurlijke capaciteiten ingezet voor ons kantoor. Nadat zij langere tijd zitting heeft gehad in ons management team, is zij met ingang van juli 2020 benoemd tot managing partner bij ons kantoor. Als managing partner wil zij samen met het team van Boontje de unieke positie die Boontje inneemt binnen de arbeidsrechtadvocatuur verder verstevigen en uitbouwen. Ze vaart daarbij op het door het kantoor zelf ontwikkelde cultuurkompas, dat er als onderscheidend kantoor op gericht is een ervaren, betrouwbare partner voor zijn cliënten te zijn en blijven, met een gedreven team dat samen sterk staat.

Wij bevelen Pauline Sick van harte aan voor de “Legal Woman of the Year” award. Haar inzet voor een rechtvaardige toepassing van het arbeidsrecht, haar visie voor de toekomst en haar vermogen om anderen te inspireren maken haar een uitstekende keuze voor deze onderscheiding.

Hermine Voûte

Kantoor
Loyens & Loeff
Functie
Partner

Namens ons kantoor, draag ik, Harmen Holtrop, managing partner bij Loyens & Loeff, met veel trots Hermine Voûte voor als kandidaat voor Legal Woman of the Year 2023.

Hermine is een uiterst toegewijd advocaat die zich gedurende haar carrière continu heeft hard gemaakt voor de positie van vrouwen binnen de advocatuur en zich onderscheidt met zowel haar vakinhoudelijke kennis en expertise als haar bijdrage aan de hedendaagse werkcultuur binnen Loyens & Loeff. Persoonlijk vind ik het heel mooi om te zien hoe Hermine met enorme toewijding bezig is om de cultuur op kantoor te veranderen. In een masculiene wereld als de onze is dat niet makkelijk. Zij laat zich niet uit het veld slaan en zal pas stoppen als zij haar doel heeft bereikt: een meer divers en inclusief kantoor.

Binnen Loyens & Loeff maakt Hermine deel uit van verschillende kantoor brede teams, waaronder het Compliance & Defence Team en het Life Sciences & Health Care team. Daarnaast is Hermine lid van de CSR Committee en drijvende kracht achter en voorzitter van de Diversity & Inclusion Committee van Loyens & Loeff. Ze heeft een sterke reputatie als arbeidsrechtspecialist in uiterst gevoelige zaken en adviseert met regelmaat over het ontslag van directeuren en topmanagement. Mede door haar ervaring met arbeidsgeschillen binnen topmanagement heeft Hermine zich gespecialiseerd in de klokkenluidersproblematiek en is ze onderdeel van het Corporate Investigations Team. Ze publiceert met regelmaat artikelen over thema’s binnen het arbeidsrecht, zoals reorganisaties, klokkenluiders en bedrijfsonderzoeken. 

Het werk van Hermine is te kenmerken door één overtuiging: een veilige werksfeer, waarin ruimte is om persoonlijke verhalen te delen en elkaar te begrijpen, leidt tot een meer inclusieve organisatie. Met een inclusieve werkomgeving, zo vindt Hermine, bouw je een meer productieve, robuuste en winstgevende organisatie. Deze overtuigingen heeft ze dan ook omgezet in concrete initiatieven. Als voorzitter van de Diversity & Inclusion Committee legde zij het fundament voor het huidige beleid van ons kantoor op het gebied van sociale veiligheid en stelde zij ambitieuze doelen langs een aantal pijlers: Bewustwording van het belang van een divers kantoor, het waarborgen van sociale veiligheid en het opschroeven van het aantal vrouwen op leidinggevende functies binnen kantoor. Onder haar voorzitterschap is een grootschalig intern onderzoek opgezet naar sociale veiligheid. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn door het bestuur omarmd en vormen de basis voor een intern cultuurtraject dat op dit moment loopt. Daarnaast is het Fly-on-the-wall-systeem geïntroduceerd, dat eerlijke behandeling van medewerkers tijdens beoordelingsgesprekken waarborgt. Bij alle vergaderingen waarin werknemers worden beoordeeld is een ‘fly-on-the-wall’ aanwezig. Dit zijn leidinggevenden die een training hebben doorlopen om deelnemers van beoordelingsgesprekken vanuit een neutrale positie te kunnen wijzen op vooroordelen of onregelmatigheden in de beoordeling. 

Toen Hermine in 1988 als afgestudeerde in privaatrecht binnenliep bij Loeff & Van der Ploeg, telde het kantoor drie vrouwelijke advocaten. Tien jaar later, toen zij haar intrede deed in de vennootschap van Loeff Claeys Verbeke, was zij een van de weinige vrouwen in de Nederlandse advocatuur die ouderschap wist te combineren met een rol als partner. Sindsdien heeft ze zich als rolmodel ingezet voor de positie van vrouwen binnen Loyens & Loeff en de Nederlandse beroepsgroep. Zo stond ze aan de wieg van het Women Leadership Programme, een high-end programma opgezet door vrouwelijke advocaten van toonaangevende Nederlandse kantoren, waaronder onder andere Lokke Moerel, met als doel om getalenteerde en ambitieuze vrouwen van grote kantoren de gelegenheid te bieden hun ervaringen op een overwegend mannelijke werkvloer te delen. Dit programma is sindsdien uitgegroeid tot een uniek netwerk van verschillende generaties vrouwelijke topadvocaten. Als mentor binnen het Women Leadership Programme begeleidde Hermine meerdere jonge, vrouwelijke advocaten in hun professionele ontwikkeling. Dat Hermine een rolmodel is als het gaat om diversiteit en inclusie op de werkvloer zien ook haar cliënten. Annelou de Groot, CEO van Cushman & Wakefield Netherlands zegt daarover: “Hermine Voute is not only the best in her field but also a role model for promoting diversity and inclusion. She is a pioneer, redefining excellence in the legal world and beyond.”

Als docent Collectief ontslagrecht aan de Grotius Academie in Nijmegen was Hermine twintig jaar lang betrokken bij de postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht. Ook hier zette zij zich onvermoeibaar in voor de ontwikkeling van talenten in de beroepsgroep. In haar ambitie om zich in te zetten voor de beroepsgroep was Hermine ruim vier jaar lang Algemeen Raadslid van de Nederlandse Orde van Advocaten. In die tijd was ze verantwoordelijk voor de portefeuille communicatie en heeft ze de interne en externe communicatie van de Orde geprofessionaliseerd. Er kwam een communicatie-afdeling, het Jaarcongres is compleet vernieuwd en nieuwe communicatiedoelstellingen werden gesteld. Een belangrijke doelstelling was om ervoor te zorgen dat de Orde in plaats van alleen met de eigen leden, ook meer met de buitenwereld ging communiceren. Jan Loorbach, oud-deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, zegt over zijn ervaring met Hermine: “In een tijd met nogal wat uitdagingen voor de advocatuur was Hermine Voute waarnemend algemeen deken die binnen en buiten haar portefeuille inzicht, overzicht en initiatief had. Kortom: competent en gemotiveerd. Collegiaal en ook zelfbewust. Vanuit haar portefeuille publiciteit droeg ze ook bij aan aandacht voor vrouwen in de advocatuur in de media.”

Tijdens haar glansrijke carrière in de advocatuur bekleedt Hermine ook een aantal nevenfuncties. Hermine is iemand die zich graag inzet voor de kansen en uitgangsposities van anderen, in het bijzonder mensen voor wie een gelukkig leven minder vanzelfsprekend is. Ze is jarenlang lid geweest van de Commissie van Aanbeveling van de stichting Go4Children, die zich inzet voor geneesmiddelonderzoek in de kinderoncologie. Ook was ze lid van de Raad van Toezicht van CliniClowns Nederland en bestuurslid van de Stichting Right to Play Nederland, een stichting die tracht de levens van kinderen die opgroeien in de meest uitdagende omstandigheden te verbeteren. 

In haar ambitie om iets terug te geven aan Amsterdam, de stad waar ze opgroeide en tot op heden woont, heeft Hermine zich verbonden aan verschillende Amsterdamse culturele én sportieve instituten. Ze was van 2012 tot 2019 lid van de Raad van Toezicht van het Eye Film Instituut Nederland en was bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Allard Pierson Museum. Daarnaast was ze manager van AH BC Dames 1, de hockeyploeg die in 2019 de Europese titel voor clubteams binnensleepte. 

Hermine wil zich blijven inzetten voor de sociale veiligheid op de werkvloer en richtte om die reden samen met twee anderen het bedrijf Better Place To Work op. Better Place to Work helpt organisaties bij het creëren van een werkcultuur waarin mensen zich vertrouwd en verbonden voelen, door meer bewustzijn te creëren over leiderschap en (on)gewenst gedrag. Ook in haar nieuwe bedrijf is de boodschap van Hermine helder: een veilige werkomgeving waarin mensen met verschillende achtergronden goed samenwerken, leidt altijd tot de beste resultaten. 

Relevante links en artikelen:

Artikel advocatenblad:

‘De advocatuur staat niet buiten de maatschappij’ – Het Advocatenblad

Diverse artikelen FD

Carrière EY-partner aan diggelen na klokkenluidersmelding (fd.nl)

#MeToo: werknemer, laat u geen geheimhouding opleggen (fd.nl)

Artikel Follow the money

‘Geestelijk vader’ van frauduleuze CumEx-handel is nu lid van de Tweede Kamer – Follow the Money – Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl)

Artikel Volkskrant

Starre ontslagregels staan behoud vakkrachten in de weg | De Volkskrant

Artikel advocatie

Meer diversiteit in de advocatuur: ‘Een paar targets formuleren is niet voldoende’ – Advocatie

Artikel Recht.nl

Het belang van een goede interne klokkenluidersregeling – Recht.nl

Artikel NRC

‘Dan vinden ze me maar niet leuk’ – NRC

Filmpje Hermine Voûte over het belang van de rechtszoekende

AR-lid Hermine Voute over het belang van de rechtszoekende – YouTube

 Saskia Laseur 

Kantoor
 Van Doorne 
Functie
Partner, notaris

 

Saskia Laseur is voor ons de Legal Women of the Year en wel om de volgende redenen:

Saskia is een vakvrouw met ongelooflijk veel charme, waardoor ze iedereen om haar meeneemt en inspireert. Zowel haar bereik binnen de organisatie als buiten de organisatie is groot. Binnen kantoor heeft Saskia veel bereikt en bewerkstelligd. Vooral haar inspanningen op het gebied van diversiteit zijn van groot belang geweest voor kantoor. Als eerste vrouwelijke managing partner (2020-2023) van ons kantoor heeft zij een belangrijke rol gespeeld door – in de vorm van leading by example – het vrouwelijk leiderschap binnen kantoor neer te zetten. Daarnaast zet zij al gedurende haar hele carrière veel andere vrouwelijke collega’s in hun kracht door hen te ondersteunen als mentor en sponsor in het traject naar partnerschap en andere leidinggevende functies (management en bestuur). Zij zet zich binnen kantoor al lang in voor een betere man-vrouw verhouding. Zo initieerde zij in 2005 de baanbrekende personeelscampagne ‘Parttime op Scherp’, met een foto van een scherpe naaldhak. Deze campagne won een prijs en leidde tot meer vrouwelijke aanwas. Overigens bleken ook verrassend veel mannen hierop aan te slaan. Van Doorne onderscheidt zich binnen de sector door het hoge percentage vrouwen in de man/vrouw verhouding. Dit is mede te danken aan Saskia’s inspanningen. 

In aanvulling hierop zet Saskia zich ook breder in voor diversiteit binnen ons kantoor. Zo is Van Doorne onder leiding van Saskia het eerste advocatenkantoor dat de SER Charter heeft getekend, waarmee wij ons hebben gecommitteerd aan het bevorderen van de instroom en doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond. We zijn daarnaast mede op haar initiatief aangesloten bij Bridges Network, een netwerk voor biculturele studenten. En is Van Doorne founding member geworden van de Stichting Lequal, een stichting die zich bezighoudt met het bevorderen van culturele diversiteit.

Naast haar inzet voor meer verbinding en betrokkenheid binnen kantoor zet Saskia zich ook voor diverse initiatieven in buiten kantoor. Zij heeft een grote notariële praktijk op het gebied van goede doelen. In 2021 heeft zij als Managing Partner het Pieter van Doorne Fonds opgericht. Dit fonds stimuleert duurzaamheid en kansengelijkheid en steunt onder meer de IMC weekendschool, de Plastic Soup Foundation, Lawyers for Lawyers en War Child. Saskia is zelf ook persoonlijk betrokken bij War Child als ambassadeur. Daarnaast zit Saskia in het bestuur van ‘Méér Muziek in de Klas’. ‘Méér Muziek in de Klas heeft als doel meer muziekonderwijs op alle basisscholen in Nederland te bewerkstelligen omdat dit een structurele basis voor onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Saskia zet zich zowel binnen (via haar dienstverlening als notaris) als buiten kantoor in voor het onderwijs in Nederland, onder meer via haar diverse nevenfuncties (zie hieronder). Daarnaast zet Saskia zich in voor Kindcentra 2020 om zo voor ieder kind een toegangsrecht tot kinderopvang en een betere integratie tussen kinderopvang en primair onderwijs te realiseren. Zodat alle kinderen in Nederland de meest optimale ontwikkeling en educatie krijgen.

Overige nevenfuncties van Saskia zijn:

– Bestuur Law Firm School

– Commissaris bij Stadsgoed NV Amsterdam

– Onafhankelijk voorzitter bestuur Stichting Juridisch Hogeschool Avans-Fontys

– Bestuur VandenEnde Foundation en DeLaMar

– Bestuur Cello Biënnale Amsterdam

– Raad van Toezicht Stichting Nederlands Kamerkoor 

– Docent Governance University 

– Docent Beroepsopleiding notariaat SBN

Je kunt niet meer stemmen voor de verkiezingen van 2023

Gegevens van stemmers worden vanzelfsprekend niet gepubliceerd.